Spring til indhold
To kvinder i samtale

Arbejde og uddannelse

Nedenfor finder du rapporter og artikler, som gennem beskrivelser af vores ydelser og tilbud præsenterer vores viden og metoder indenfor rådgivning, vejledning og udredning med fokus på arbejde og uddannelse på døve- og døvblindeområdet.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.


Et tæt samarbejde mellem døvekonsulenterne og kommunens sagsbehandlere hjælper døve ind på arbejdsmarkedet

Af CFD Rådgivning

En af døvekonsulenternes vigtige kerneydelser er at yde specialrådgivning i relation til arbejdsmarkedet. Dette kan ske via individuelle samtaler med døve borgere, men også ved at indgå i et tæt samarbejde med de lokale jobcentre, hvor døvekonsulenterne kan bidrage med deres særlige viden om døvhed/høretab og tegnsprog.

Artikel fra CFD Rådgivnings ydelseskatalog | 2016

Døvhed, døvekonsulenter, arbejdsmarkedet

Læs mere om døvekonsulenterne her.


Tværfagligt samarbejde om jobcafé til døve

Af CFD Kommunikation

Ledighedstallet for døve er markant højere end for hørende. Projektet ”Et job til alle døve”, som CFD gennemførte i 2012-13, viste, at mere støtte til den enkelte døve og et tæt samarbejde med bl.a. jobcenter og arbejdsplads kan få flere døve i arbejde. CFD har i 2014 været med til at starte en jobcafé i Fredericia for døve og hørehæmmede borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet, eller som overvejer et jobskifte. I jobcaféen kan de få information og rådgivning af professionelle samt sparre med ligestillede.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2015

Døvhed, døvekonsulenter, arbejdsmarkedet, jobcafé

Læs mere om døvekonsulenterne her.


Netværksgruppen hjalp Freja videre med jobsøgningen

Af CFD Kommunikation

Freja er i 30’erne, gift og ledig journalist. Desuden er Freja svært hørehæmmet og høreapparatbruger. I 2014 deltog hun i en netværksgruppe som led i CFD's projekt ”Udvikling af nye rådgivningstilbud til voksne svært hørehæmmede og CI-opererede”. Rådgivningen af specialkonsulent Inger Riisager og samtalerne med ligestillede gav Freja mod til at stå ved sin hørenedsættelse, når hun søger job.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2015

Døvhed, døvekonsulenter, arbejdsmarkedet, netværksgruppe

Læs mere om døvkonsulenterne her.Læs mere om konsulenterne for personer med betydeligt høretab her.


Projekt: Job til alle døve

Af CFD Rådgivning

Blandt døve er langt højere end blandt den hørende del af befolkningen. Døvekonsulentordningen på CFD gennemførte i 2012 og 2013 projektet "Et job til alle døve", som havde til formål at udvikle, afprøve og implementere metoder, der kan sikre døve ledige en plads på arbejdsmarkedet.

Rapport fra www.cfd.dk | 2014

Døvhed, døvekonsulenter, arbejdsmarkedet, projekt

Læs mere om døvkonsulenterne her.


At være døv studerende – om udfordringer og muligheder

Af CFD Kommunikation

Der er mange praktiske ting som en ung døv skal være opmærksom på inden studiestart. Ligesom der undervejs i studiet med stor sandsynlighed vil opstå udfordringer af forskellig art. Praktiske ting og udfordringer som hørende studerende ikke behøver at skænke en tanke. For en underviser der ikke tidligere har undervist en døv studerende, vil det ofte være ”nyt land” og byde på udfordringer. CFD's døvekonsulenter har erfaring og viden på området, som både døve studerende og uddannelsesstedet kan trække på. Vi har i denne artikel sat døvekonsulenterne Liv Pedersen og Marie Palle stævne til en snak om temaet at være døv studerende og om konsulenternes rolle i forhold til at kunne bidrage med vigtig information og viden.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | November 2013

Døvhed, døvekonsulenter, uddannelse

Læs mere om døvkonsulenterne her.


Jørgens vej tilbage på arbejdsmarkedet via projekt ”Et job til alle døve”

Af CFD Kommunikation

Efter Jørgen Terkelskov, der er udlært møbelsnedker, blev arbejdsløs i februar i år, blev han tilbudt at deltage i CFD's landsdækkende projekt ”Et job til alle døve”, hvor Pia Schmidt er projektmedarbejder. De to har siden samarbejdet om at skaffe et nyt job til Jørgen. Et samarbejde som gav pote i juni, hvor Jørgen fik ansættelse som servicemedarbejder på en skole. Forud for dette har de afholdt hyppige møder, hvor de har gennemgået jobannoncer, talt om krav til kvalifikationer, skrevet ansøgninger, forberedt jobsamtaler etc.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | September 2013

Døvhed, døvekonsulenter, arbejdsmarkedet, projekt

Læs mere om døvkonsulenterne her.


Projekt: Meningsfuld beskæftigelse for døvblindblevne

Af CFD Rådgivning

Mennesker med døvblindhed og beskæftigelse har hidtil været et stort set uudforsket emne i Danmark. Med en bevilling fra Socialministeriet satte CFD (som på det tidspunkt hed Center for Døve) fra 2007 til 2009 fokus på området med udviklingsprojektet ”Meningsfuld beskæftigelse for døvblindblevne”. Formålet med projektet var at afklare og understøtte muligheder på arbejdsmarkedet for mennesker med erhvervet døvblindhed. Vi udviklede et sammenhængende rehabiliteringstilbud rettet mod arbejde og etablerede to særskilte undervisningsforløb for ni personer, tegnsprogsbrugere og talebrugere.

Rapport fra www.cfd.dk | 2010

Døvblindhed, døvblindekonsulenter, beskæftigelse, projekt

Læs mere om døvblindekonsulenterne her.

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning