Nærbillede af taktilt tegnsprog

Om døvblindekonsulenterne

Døvblindekonsulenterne har den førende kompetence herhjemme inden for specialrådgivning til døvblindblevne borgere

Døvblindekonsulenternes tilbud retter sig mod voksne med erhvervet døvblindhed (døvblindblevne). Døvblindekonsulenterne foretager udredning og yder specialrådgivning til den enkelte borger. Specialrådgivningen ydes i henhold til Lov om Social Service §12 og §13.

Specialviden er nødvendig i udredningen

Særlig ekspertise er nødvendig i udredningen af den enkelte døvblinde, fordi døvblindhed er en kompleks funktionsnedsættelse, og fordi en række andre forhold kan spille ind på personens situation og funktionsniveau. Hos døvblinde ældre kan der eksempelvis være tale om kognitive problemer, som komplicerer situationen.

Fokus på faglig udvikling og kommunikation

Døvblindekonsulenternes specialviden handler blandt andet om konsekvenserne af et dobbelt sansetab; om døvblindes særlige vilkår og om rehabiliteringsmuligheder og hjælpemidler.

Konsulenterne deltager i kurserne arrangeret af Nordisk Velfærdscenters afdeling for døvblindepersonale, ligesom de deltager i konferencer og seminarer på nordisk, europæisk og verdensplan.

Døvblindekonsulenterne behersker døvblindes forskellige kommunikationsformer, herunder tegnsprog og taktilt tegnsprog, og kan derfor kommunikere direkte med de døvblindblevne borgere, de er i kontakt med.

Døvblindekonsulenterne er landsdækkende

Der er ansat døvblindekonsulenter ved CFD's regionale kontorer i København, Odense, Fredericia, og Aarhus. Herfra dækker konsulenterne hele landet.

Ledelse

Fungerende områdechef

Kurt Faber-Carlsen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

CI og døvblindhed

Rapport fra en undersøgelse af, hvilken betydning et CI har for personer, der har erhvervet døvblindhed. 

Rapport om CI og døvblindhed

Pixiudgave af rapport om CI og døvblindhed

Casebeskrivelser af borgere med CI og døvblindhed

Blog

Læs døvblindekonsulenternes blog cfdblogger.dk

Kurser

Pga. coronasituationen er der endnu ikke planlagt egentlige kurser for 2021. Mens vi arbejder på at finde egnede måder at afholde vores kurser på, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.