Spring til indhold
Foto af person der går med hvid stok og førerhund

Døvblindekonsulenter

CFD's døvblindekonsulenter er et landsdækkende tilbud rettet mod voksne med erhvervet døvblindhed. Døvblindekonsulenterne foretager udredning og yder specialrådgivning til den enkelte borger – typisk i borgerens hjem eller på CFD's kontorer.

Specialrådgivningen ydes i henhold til Lov om Social Service § 12 og § 13.

Alle landets kommuner kan få bistand fra en døvblindekonsulent til udredning af og specialrådgivning til en borger i kommunen.

Læs om finansiering af tilbuddet her.

Døvblindekonsulenterne yder også rådgivning og bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med personer med erhvervet døvblindhed.

Udredning og specialrådgivning

CFD's døvblindekonsulenter foretager udredning og tilbyder specialrådgivning om en række emner, blandt andre følgende:

 • Konsekvenser af døvblindhed og kompensationsmuligheder

 • Ansøgning om kontaktpersonordning (jf, Lov om social service §98)

 • Tekniske hjælpemidler

 • Uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder

 • Aktivitetstilbud

 • Hjælp til etablering af netværk med ligestillede.

Herudover yder konsulenterne rådgivning til pårørende til mennesker med døvblindhed om individuelle emner.

Bistand til fagfolk

Døvblindekonsulenternes tilbud om bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med mennesker med erhvervet døvblindhed, kan blandt andet omfatte følgende emner:

 • Rådgivning om og undervisning i kombineret sansetab

 • Udredning og vurdering af funktionsnedsættelsen

 • Rådgivning om muligheder for kompensation
   
 • Rådgivning og etablering af kontaktpersonordningen, jævnfør Lov om social service § 98

 • Supervision og undervisning til døvblindblevnes kontaktpersoner.

Desuden afholder døvblindekonsulenterne kurser og webinarer om erhvervet døvblindhed..

Specialviden og kommunikationskompetence

Døvblindhed er en kompleks funktionsnedsættelse, hvor også en række andre forhold kan spille ind på personens situation og funktionsniveau. Hos ældre med døvblindhed kan der eksempelvis være tale om kognitive problemer, som komplicerer situationen.

Det er derfor nødvendigt med særlig ekspertise i udredningen af og rådgivningen til den enkelte person,

Døvblindekonsulenterne er socialrådgivere, ergoterapeuter eller har en pædagogisk uddannelse. De har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt specialviden om de særlige vilkår, der gør sig gældende for personer med døvblindhed. De deltager løbende i efteruddannelse, også på nordisk og europæisk plan.

Konsulenterne behersker desuden de kommunikationsformer, som benyttes af personer med døvblindhed og kan kommunikere direkte med borgerne i den form og på det sprog, de ønsker, som for eksempel tegnsprog, taktilt tegnsprog, talt dansk med støttetegn eller skrift.

Der er ansat døvblindekonsulenter ved CFD's kontorer i i København, Odense, FredericiaAarhus og Aalborg. Herfra dækker konsulenterne hele landet.

Kontakt nærmeste konsulentkontor, hvis du har spørgsmål eller vil have yderligere information.

Faglig ledelse

Konstitueret områdeleder
Trine Skov Uldall
Tlf.: 2939 9405
E-mail: tul@cfd.dk

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

Ungdomsliv med Usher syndrom

En undersøgelse af, hvordan unge med Usher syndrom oplever deres dagligdag med erhvervet døvblindhed.

Rapport om Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

Pixiudgave af rapport om Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

CI og døvblindhed

En undersøgelse af, hvilken betydning et CI har for personer, der har erhvervet døvblindhed. 

Rapport om CI og døvblindhed

Pixiudgave af rapport om CI og døvblindhed

Casebeskrivelser af borgere med CI og døvblindhed

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning