Spring til indhold
Nærbillede af en mands hænder,der beskriver et hustag, mens de bliver aflæst taktilt.

Om døvblindhed

Døvblindhed er en kompleks funktionsnedsættelse, fordi syns- og høretabet optræder på samme tid og forstærker hinanden.

Kombinationen af et høre- og et synstab reducerer mulighederne for at udnytte en eventuel syns- eller hørerest. Erhvervet døvblindhed er ofte en fremadskridende tilstand, således at hørelsen eller synet (eller begge på en gang) bliver gradvist dårligere. Personens situation ændres således adskillige gange i løbet af livet.

Kommunikation, information og mobility

Døvblindhed medfører store problemer på især tre områder:

  • Kommunikation

  • Adgang til nyheder og information

  • Mulighed for at færdes selvstænding (orientering i omgivelserne – mobility).

Erhvervet døvblindhed kan også have store konsekvenser af psykosocial karakter samt medføre en række fysiske og psykiske problemer og lidelser.

Meget heterogen gruppe

Gruppen af personer med erhvervet døvblindhed er yderst heterogen. De adskiller sig såvel ved deres kommunikationsform, deres alder og tidspunktet for døvblindhedens indtræden.

CFD's døvblindekonsulenter tilbyder rådgivning og støtte til hele gruppen af døvblindblevne borgere og deres nærmiljø.

Læs mere om døvblindhed her (pdf)

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Kurser

Pga. coronasituationen er der endnu ikke planlagt egentlige kurser for 2021. Mens vi arbejder på at finde egnede måder at afholde vores kurser på, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.