Spring til indhold
To kvinder står udendørs og taler tegnsprog

OM erhvervet døvblindhed

Døvblindhed opstår, når en person har både et syns- og et høretab, som i kombination med hinanden giver alvorlige problemer i dagligdagen.

Døvblindhed er en kompleks funktionsnedsættelse, fordi syns- og høretabet optræder på samme tid og forstærker hinanden. Kombinationen af et syns- og høresynstabet reducerer mulighederne for at udnytte en eventuel syns- eller hørerest.

Erhvervet døvblindhed er ofte en fremadskridende tilstand, således at hørelsen eller synet (eller begge på en gang) bliver gradvist dårligere. Personens situation ændres således adskillige gange i løbet af livet.

Kommunikation, information og mobility

Døvblindhed medfører store problemer på især tre områder:

  • Kommunikation

  • Adgang til nyheder og information

  • Mulighed for at færdes selvstændigt udenfor hjemmet (mobility).

Erhvervet døvblindhed kan også have store konsekvenser af psykosocial karakter samt medføre en række yderligere fysiske og psykiske problemer og lidelser.

Gruppen af personer med erhvervet døvblindhed er yderst heterogen. Personerne adskiller sig blandt andet ved deres kommunikationsform, deres alder, tidspunktet for døvblindhedens indtræden og eventuelle andre helbredsproblemer.

Læs mere om døvblindhed her (pdf)

Faglig ledelse

Konstitueret områdeleder
Trine Skov Uldall
Tlf.: 2939 9405
E-mail: tul@cfd.dk

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

Kurser

Du er er velkommen til at kontakte døvblindekonsulenterne, hvis du har ønsker om undervisning eller oplæg, enten i form af fysiske møder eller webinarer. 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning