Spring til indhold
Ældre dame sidder og læser i en bog med en stor lup.

Støttemuligheder

Borgere med erhvervet døvblindhed har en række støtte- og hjælpemuligheder, som eksempelvis merudgiftsydelse, tolkning, tekniske hjælpemidler og tilknytning af en kontaktperson.

Kontaktpersonordningen er for mange døvblindblevne den vigtigste støttemulighed.

Døvblindekonsulenterne spiller en central rolle både i forhold til borgeren, der ønsker kontaktperson og i forhold til kommunen, som skal ansætte kontaktpersonen.

Kontaktperson

Personer over 18 år, der falder ind under definitionen på døvblindhed, har ret til en kontaktperson ifølge Lov om social service §98 og vejledning til paragraffen (afsnit II).

Borgerens aktivitetsniveau skal dog godtgøre behovet for en kontaktperson, og borgeren skal selv være i stand til at tilrettelægge sine aktiviteter med kontaktpersonen. Blandt kontaktpersonens opgaver er følgende:

  • Besøge og kommunikere med den døvblindblevne borger

  • Orientere om hverdagen (gennem avislæsning m.v.)

  • Være bindeled mellem den døvblinde person og omgivelserne

  • Hjælpe med oversættelse af breve, regninger og andet

  • Ledsage til indkøb, besøg, forretninger med mere

  • Ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank med mere

  • Ledsage til aktiviteter, kurser, møder og lignende.

Almindelig praktisk bistand i hjemmet som rengøring, opvask og lignende hører ikke til kontaktpersonens opgaver.

Døvblinde er berettiget til merudgiftsydelse (MY)

Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (herunder kombineret syns- og hørenedsættelse) er ifølge Lov om social service §100 berettiget til at få dækket merudgifter i forbindelse med funktionsnedsættelsen.

Døvblindekonsulenterne kan vejlede døvblinde borgere om merudgiftsydelse og hjælpe med ansøgningsprocessen ved at:

  • kontakte kommunen for at rekvirere MY-skemaer 
  • hjælpe med at udfylde MY-skemaerne korrekt 
  • beskrive hvad det vil sige at have et kommunikationshandicap.

Tekniske hjælpemidler er også en mulighed

Døvblinde kan drage nytte af en række syns- og hørehjælpemidler, som for eksempel CCTV (forstørrelsesapparat til læsning af tekster) eller lyskaldeanlæg sluttet til telefon, dørklokke og brandalarm med mere.

Døvblindekonsulenten er med til at afdække behovet for hjælpemidler og inddrage relevante hjælpemiddeleksperter.

Døvblinde har ret til tolkning

Derudover har døvblinde i lighed med døve og mennesker med høretab ret til tolkning i en lang række situationer. Hvem der dækker udgiften til tolkningen, afhænger af situationen.

Tolkning til døvblinde kan både omfatte taktiltolkning og haptisk tolkning m.m. Læs mere om tolkning.

Faglig ledelse

Faglig leder
Anette Rud Jørgensen
Tlf.: 4081 9764
E-mail: arj@cfd.dk

Faglige artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.