Spring til indhold
Ung kvinde i tegnsprogssamtale med en anden person, som ses bagfra.

Døvekonsulenter

CFD's døvekonsulenter er et landsdækkende specialiseret rådgivningstilbud til voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab

Rådgivningen kan finde sted på CFD's kontorer, i borgerens hjem eller andre steder.

Tilbuddet gives i henhold til Lov om Social Service § 12 og § 13. 

Døvekonsulenterne yder også specialrådgivning til kommuner, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre fagfolk, som er i kontakt med disse grupper af borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Ordningen er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager til finansieringen af ordningen, og både privatpersoner og kommuner kan derfor frit henvende sig uden yderligere omkostninger.

Der er ingen visitation til tilbuddet.

Helhedsorienteret socialfaglig rådgivning

Døvekonsulenterne tilbyder helhedsorienteret rådgivning om en række emner indenfor det sociale område:

 • Arbejde

 • Uddannelse

 • Psykisk sårbarhed og sygdom (fx muligheder for støtte for personer med psykologiske og psykiatriske problemer)

 • Familierådgivning (til døve forældre)

 • Ældrerådgivning (til ældre tegnsprogsbrugere)

 • Samfundsliv (fx sikring af borgeres deltagelse i forskellige arenaer)

 • Flygtninge (hjælp og rådgivning såvel til personerne selv som til institutioner, der modtager flygtninge).

Konsulenterne kan også fungere som bisidder for borgeren ved møder.

Læs mere om ydelserne indenfor de forskellige emner her.

Bistand til andre fagfolk

Døvekonsulenternes tilbud om bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab, kan blandt andet omfatte følgende emner:

 • Specialrådgivning om de særlige vilkår for og behov hos mennesker, der er døve eller har et betydeligt høretab

 • Undervisning og supervision

 • Deltagelse i udviklings- og projektarbejde

 • Udredning i særligt komplicerede sager efter aftale med VISO.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Døvekonsulenterne er socialrådgivere eller har en pædagogisk uddannelse. De har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt specialviden om de særlige vilkår, der gør sig gældende for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab.

De deltager desuden løbende i efteruddannelse og vidensopkvalificering.

Døvekonsulenterne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, og kan kommunikere direkte med borgerne på det sprog, de ønsker, som for eksempel tegnsprog eller dansk med støttetegn.

Dækker hele landet

Døvekonsulenterne dækker hele landet fra de fem regionale kontorer i København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

Chat

På ChatNu kan du få hurtig, professionel og anonym rådgivning indenfor områder relateret til høretab  både på skrift og på tegnsprog.

Åbningstider:
Mandag 13.00-15.00
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Gå til ChatNu

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning