Foldere fra CFD på et bord.

døvekonsulenter

CFD's døvekonsulenter er et specialiseret rådgivningstilbud til voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab. Døvekonsulenterne yder også specialrådgivning til kommuner, arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre, som er i kontakt med borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Objektivt finansieret

Døvekonsulentordningen er objektivt finansieret. Det betyder, at alle landets kommuner bidrager til finansieringen af ordningen. Man kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden, at det får yderligere omkostninger. 

Udgiften til døvekonsulentordningen ydes i henhold til Lov om Social Service §12 og §13 samt Lov om Social Service §174 – jf. bekendtgørelse 1017 af 19.8.2017 §22.

Der er ingen visitation til tilbuddet.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Døvekonsulenterne er socialrådgivere eller har en pædagogisk uddannelse. De har en bred faglig viden på social- og arbejdsmarkedsområdet samt specialviden om de særlige vilkår, der gør sig gældende for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Døvekonsulenterne har indgående kendskab til de kommunikationsformer, som benyttes af personer, der er døve eller har et betydeligt høretab. De kan kommunikere direkte med borgerne på tegnsprog eller dansk med støttetegn.

Døvekonsulenterne er ansat ved de fem regionale kontorer i KøbenhavnOdenseFredericiaAarhus og Aalborg. Herfra dækker de hele landet.

Ledelse

Portræt af Trine Tangsgaard
Fungerende områdechef

Kurt Faber-Carlsen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.