Spring til indhold
Nærbillede af hænderne på kvinde, der taler tegnsprog

Ydelsesbeskrivelser for døvekonsulentordningen

Her finder du beskrivelser af de rådgivningsydelser, som tilbydes af CFD's konsulenter, og som er rettet mod personer, der er døve eller har et betydeligt høretab. Ydelserne retter sig også mod kommuner, arbejdsgivere og andre, som er i kontakt med disse borgere.

Der er tale om en helhedsorienteret socialfaglig rådgivning, der skal understøtte borgerens samfundsdeltagelse, trivsel og livskvalitet.

Rådgivningen kan supplere eventuelle socialpædagogiske indsatser, der er for borgeren. Er der behov for en indsats, der strækker sig ud over den rådgivning, vi tilbyder, kan vi medvirke til, at der bliver søgt om yderligere hjælp.

Vi vurderer omfanget af indsatsen individuelt i hver sag, blandt andet for at sikre en balance mellem vores ressourcer og aktiviteter.

Fælles for vores ydelser er:

  • at de ydes over hele landet – enten hos borgeren, på CFD’s lokale kontor eller hvor behovet er
  • at de afklares og tilpasses den enkelte situation i et samspil mellem den, der henvender sig, og konsulenten
  • at de er helhedsorienteret og leveres med socialfagligt udgangspunkt
  • at de leveres i det sprog og den form, som borgeren foretrækker, og tilpasses til dennes forudsætningsniveau – det kan være på tegnsprog (visuelt eller taktilt), med tegnstøttet kommunikation eller ved anvendelse af høretekniske hjælpemidler
  • at vi samarbejder med relevante aktører på det pågældende område, således at konsulenterne ofte er et bindeled mellem forskellige aktører, der i et samarbejde skal hjælpe borgeren
  • at vi arbejder målrettet med at dokumentere om vores ydelser har det ønskede udbytte for borgeren.

Ydelserne er opdelt i otte områder - se menuen.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning