Ældre mand kigger ud af vindue

YDELSER I FORHOLD TIL ÆLDRE døve

Ydelserne på dette område er rettet mod ældre døve, der bruger tegnsprog, samt deres pårørende. Rådgivningen kan også være aktuel for fagfolk, heriblandt kommunale visitatorer, medarbejdere i hjemmeplejen, ældrevejledere og døvepræster, der er i kontakt med ældre døve, der bruger tegnsprog.

Døvekonsulenterne har særlig viden om de ældre døves livsforhold, om aktivitetsmuligheder og om særlige muligheder for omsorg og pleje.

Ydelserne på området skal sikre, at ældre døve, deres pårørende og fagfolk får adgang til relevant viden på området. Døvekonsulenterne kan fx medvirke til at informere om særlige tilbud, støttemuligheder mv. for ældre døve, samt medvirke til at inddrage et døveperspektiv i en eventuel kommunal sagsbehandling, således at indsatser finder sted på et oplyst grundlag.

Ældre døve kan være meget isolerede. De kan have problemer med at kommunikere med fx hjemmehjælp og andre kommunale instanser. Her kan døvekonsulenten medvirke til at give borgeren indsigt og handlemuligheder samt koordinere eventuelle indsatser, der involverer borgeren.

Døvekonsulenten kan også holde oplæg om hverdagstegn og formidle relevant viden til fagfolk, der skal arbejde med ældre døve.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan hjælpe med, er:

  • Viden om de særlige muligheder, der er for ældre døve i relation til plejeboliger og plejehjem
  • Rådgivning om muligheder for deltagelse i aktiviteter og sociale netværk
  • Hjælp til ældre døve, der har brug for hjælp til at forstå henvendelser fra diverse offentlige myndigheder
  • Praktiske råd til, hvordan man som fagperson kan kommunikere med ældre døve - fx ansatte i hjemmeplejen, der kommer hos en ældre døv borger
  • Viden om lovgivning, høretekniske hjælpemidler og andre støtteforanstaltninger.

Udover de ydelser, der er beskrevet her, tilbyder CFD også rådgivning til ældre døve borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland efter § 79a eller § 85 (i lov om social service). Denne ydelse er mulig, hvis borgerens bopælskommune har givet betalingstilsagn til det. Den er således ikke omfattet af den objektive finansiering. Læs mere her.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --