Spring til indhold
Mor og lille søn kigger på noget sammen

YDELSER I FORHOLD TIL FAMILIE

Døvekonsulentordningen tilbyder rådgivning til forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab, og som har hørende børn. Det kan fx være information om, hvordan man understøtter barnets sprogudvikling, eller hvordan man samarbejder med personalet i fx vuggestue eller børnehave.

Rådgivningen varetages af CFD’s familiekonsulenter, som har en særlig viden om CODA-børn (Child Of Deaf Adults), dvs. hørende børn af døve forældre.

Ydelserne skal give borgere, deres pårørende og fagfolk relevant viden om de særlige vilkår, der kan være for forældre, som er døve eller har et betydeligt høretab, og deres hørende børn. Henvendelserne kan komme fra forældrene selv, deres pårørende samt fagfolk, der kommer i kontakt med dem og handler.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan rådgive om, er:

  • Understøtte et godt samarbejde mellem forældrene og børnenes institutioner
  • Medvirke til formidle viden om praktiske foranstaltninger og særlige vilkår for forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab, som har hørende børn
  • Sikre at borgeren indgår fuldt ud i sagsbehandlingen og møder velforberedt og oplyst til møder i fx Familieretshuset.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning