Spring til indhold
Læge måler blodtryk på patient

YDELSER I FORHOLD TIl sundhedsvæsnet

Adgangen til ydelser i sundhedsvæsnet kan være vanskelig for borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab. Blot det at bestille tid hos læge eller andet sundhedspersonale kan indeholde barrierer. Det kan fx være, at informationer gives i et sprog, der kan være svært at afkode, og i forskellige systemer, der kan være svære at betjene og forstå.

Døvekonsulenterne kan rådgive borgerne, der er døve eller har et betydeligt høretab, om de muligheder og støtte, der findes. Det kan være i relation til egen læge og det nære sundhedsvæsen, kommunale aktører eller i forbindelse med undersøgelse, behandling og indlæggelse på et hospital.

Det er også muligt for sundhedspersonale at benytte rådgivningen. Det kan fx være for at få en grundlæggende viden om døvhed og høretab, eller at få værktøjer til at skabe bedre kommunikationen med borgeren.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan rådgive om, er:

  • Viden om kommunikation, brug af tegnsprogstolk mv.
  • Støtte til borgere, der kommer i berøring med sundhedsvæsenet og har brug for hjælp i den forbindelse med kommunikationen – fx i forbindelse med oplysninger før behandling, således at borgeren er fuldt orienteret om det, der skal ske, og deltager på et oplyst grundlag
  • Rådgivning og viden om, hvordan man kan tilpasse en indsats, så den tilgodeser borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning