Spring til indhold
Kvinde med CI samtaler med mand

YDELSER I FORHOLD TIL SAMFUNDSLIV

Ydelserne på dette område skal grundlæggende sikre, at personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, får optimale vilkår for deres hverdagsliv og øvrige deltagelse i samfundet.

"Samfundsliv" er således en bred kategori, der indeholder en række af de områder af borgernes hverdagsliv og samfundsdeltagelse, der ikke falder indenfor de andre ydelsesområder.

Der kan være mange barrierer for borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab, hvor det kan være aktuelt at trække på døvekonsulenternes viden og kompetencer. Det kan fx være hjælp til at forstå henvendelser fra banken eller i e-Boks og reagere på disse. Det kan være bisidderstøtte, hvor døvekonsulenten sikrer, at borgerne får det bedst mulige udbytte af møder med private og offentlige instanser og bliver i stand til at træffe beslutninger om egne forhold.

Døvekonsulenterne kan også varetage koordineringsopgaver i situationer med mange aktører involveret, medvirke til at understøtte fagligt kvalificerede beslutninger, samt sikre at borgeren deltager på et oplyst grundlag.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan rådgive om, er:

  • Bestilling af tegnsprogstolk til en forælder, der skal være aktiv i sit barns idrætsforening
  • Kendskab til køreskoler, hvor der bliver taget hensyn til borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab
  • Håndtering af situationer, der kræver telefonisk henvendelse – fx ved aktivering af nyt betalingskort
  • Bistand til at forstå og handle på henvendelser i fx e-Boks eller fra banken.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

Relaterede ydelser

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning