Spring til indhold
To kvinder - den ene ældre end den anden - i samtale på tegnsprog

Ældrevejleder

CFD's ældrevejleder i København yder rådgivning til ældre døve borgere og deres nære omgivelser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Grundlaget for ældrevejledningen er Lov om Social Service § 12 og § 79a.

Rådgivning fra ældrevejlederen er mulig, hvis borgerens bopælskommune har givet betalingstilsagn til ordningen. Ældre døve borgere i disse kommuner bliver kontaktet af ældrevejlederen med tilbud om et orienterende besøg, når de fylder 65 år.

I det øvrige Danmark ydes ældrevejledningen af Danske Døves Landsforbund eller – i enkelte tilfælde – af kommunen selv. Døvekonsulenterne kan give yderligere oplysninger om lokale tilbud.

Rådgivningen

Ældre døve har øget risiko for at blive isolerede og ensomme på grund af kommunikationsvanskeligheder.

Støtte til kontakt til lokalsamfundet og information om eksisterende hjælpemuligheder (som for eksempel tegnsprogstolk) kan være med til at bryde isolationen.

Ældrevejledningens tilbud til ældre døve i Region Hovedstaden og Region Sjælland omfatter blandt andet følgende:

  • At besøge og kommunikere direkte med borgeren på tegnsprog

  • Rådgivning og vejledning om rettigheder og muligheder for støtte

  • Hjælp med ansøgninger om hjælpemidler m.m.

  • At være bisidder hos læge, tandlæge, øjenlæge, optiker osv.

  • Støtte i forbindelse med sygdom eller ved hospitalsindlæggelse

Vejlederen arbejder desuden tæt sammen med CFD's døvekonsulenter (LINK) med henblik på en koordineret indsats omkring den enkelte borger.

Ældrevejlederen kan også informere andre fagfolk og borgerens øvrige netværk om ældre døves vilkår, kommunikation og behov for støtte.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Ældrevejlederen har specialviden om vilkårene for ældre døve og har selv tegnsprog som første sprog og kan således kommunikere direkte med borgeren.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning