Spring til indhold
To ældre hænder spiller kabale på en iPad

Finansiering

Ældrevejlederen i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan gå ind i sagen, når der foreligger betalingstilsagn fra den ældre døves bopælskommune.

Følgende kommuner har givet betalingstilsagn*:

Region Hovedstaden
Ballerup
Brøndby
Furesø
Gladsaxe
Herlev
Hvidovre
København
Lyngby-Taarbæk

Region Sjælland
Faxe
Frederikssund
Gribskov
Næstved
Odsherred
Roskilde
Vordingborg

Ældrevejledningen i det øvrige Danmark dækkes af Danske Døves Landsforbund.

Enkelte kommuner i Jylland har selv et tilbud om ældrevejledning. Det gælder fx Aalborg, Århus og Fredericia. Døvekonsulenterne på de lokale kontorer kan give nærmere information om, hvilke tilbud der eksisterer.

Grundlaget for ældrevejledningen er den kommunale forpligtelse til at yde rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – jævnfør Lov om Social Service §12.

* Listen opdateret 17. juni 2021

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning