Spring til indhold
Mand taler tegnsprog til person med ryggen til

Hjemmevejledere

Hjemmevejlederne tilbyder intensiv pædagogisk støtte i eget hjem til unge og voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab, og i forbindelse med at etablere og klare sig i egen bolig.

Lovgrundlaget for tilbuddet er Lov om Social Service § 85.

Andre fagfolk, som er i kontakt med denne målgruppe, kan også få bistand fra hjemmevejlederne.

Støtte fra hjemmevejlederne iværksættes efter en kontakt fra kommunen, og arbejdspunkter og mål med indsatsen defineres af kommunens sagsbehandler efter aftale med borgeren.

Ydelsen finansieres af borgerens betalingskommune.

Specialrådgivning

Den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i den individuelle situation og sker i overensstemmelse med borgerens ønske om forandring. Indsatsen kan blandt andet omfatte følgende:

 • Rådgivning og støtte omkring praktiske funktioner i hjemmet

 • Rådgivning om økonomi

 • Rådgivning om sund levevis og kost

 • Ledsagelse til sundhedsundersøgelse

 • Støtte til at etablere kontakter

 • Hjælp til at læse post

 • Støtte til at agere i samfundet.

Bistand til andre fagfolk

Hjemmevejlederne tilbyder desuden bistand til andre fagfolk, som er i kontakt med unge og voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab og har behov for særlig støtte i hjemmet.

Dette tilbud omfatter blandt andet:

 • Udredning og beskrivelse af den døve borgers behov for støtte (efter aftale med de kommunale myndigheder og borgeren)

 • Udarbejdelse af statusrapporter og indstillinger til bevilligende myndigheder

 • Supervision i forhold til samarbejdet med unge og voksne døve

 • Rådgivning og vejledning til den døve borgers netværk (herunder skole, arbejdsplads og sagsbehandlere).

Specialviden og tegnsprogskompetence

Hjemmevejledere har en pædagogisk uddannelse og en bred viden om de særlige vilkår, der gør sig gældende for personer, som er døve eller har et betydeligt høretab. De deltager desuden løbende i efteruddannelse og vidensopkvalificering indenfor psykolog- eller socialfaglige områder.

Vejlederne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, og kan kommunikere direkte med borgerne på den måde, de ønsker, som for eksempel på tegnsprog, med tegnstøttet eller med anden særligt tilpasset kommunikation.

Dækker hele landet

CFD's tilbud om hjemmevejledning er landsdækkende.

CFD Rådgivnings hjemmevejledere er ansat ved CFD's kontorer i Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg. De dækker landet vest for Storebælt.

Hjemmevejledning øst for Storebælt varetages af CFD Glostrup.

Kontakt os gerne, hvis du har behov for yderligere information.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning