Ung kvinde sidder ved køkkenbord og skriver i nogle papirer

hjemmevejledere

Hjemmevejlederne tilbyder intensiv pædagogisk støtte i eget hjem til unge og voksne, der er døve eller har et betydeligt høretab og dermed behov for tegnsprog, tegnstøtte eller særligt hensynstagende kommunikation.

Tilbuddet retter sig mod unge, der forlader skolesystemet og har behov for støtte i forbindelse med etablering i egen bolig.

Desuden er det et tilbud til andre voksne med høretab, som på grund af andre vanskeligheder har behov for støtte for at kunne klare sig i egen bolig. Lovgrundlaget for tilbuddet om hjemmevejledning er Lov om Social Service § 85.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Rådgivnings hjemmevejledere har en pædagogisk grunduddannelse og en bred viden og erfaring indenfor høretabsområdet. Hjemmevejlederne tilbydes desuden supplerende efteruddannelse inden for det psykologfaglige eller socialfaglige område, for eksempel diplomuddannelser.

Vejlederne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, det vil sige tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation. De modtager efter behov yderligere undervisning på CFD's tegnsprogsuddannelse.

Hjemmevejlederne dækker vest for Storebælt 

Der er i dag ansat hjemmevejledere ved CFD's kontorer i Aalborg, Aarhus, Fredericia og Odense. De dækker landet vest for Storebælt.

Hjemmevejledning øst for Storebælt varetages af CFD Glostrup.

Kontakt nærmeste kontor, hvis du har behov for yderligere information.

Ledelse

Fungerende områdechef

Kurt Faber-Carlsen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.