Spring til indhold
Billede fra Facebookvideom

25-03-2020  |  Information på tegnsprog fra CFD Rådgivning på Facebook

CFD har tre Facebooksider. To af dem administreres af CFD Rådgivning, og her er der mere information på tegnsprog end sædvanligt i øjeblikket.

Der sker mange forandringer i vores samfund og i den måde, vi omgås hinanden på i disse uger. Der kommer til stadighed mange nye informationer ud, og dermed opstår der også mange nye spørgsmål.

Rådgivning arbejder konsulenterne hjemmefra som så mange andre danskere, men de kan stadig kontaktes, hvis man har spørgsmål eller brug for rådgivning og vejledning i den nye situation, hvor der let kan opstå problemer i familien, med jobbet eller økonomien.

Information om mange emner

Og i disse dage lægger døvekonsulenterne og forældrevejlederne ekstra mange videoer på deres Facebooksider med information på tegnsprog om den nye virkelighed, vi befinder os i.

Blandt de emner, som er behandlet i videoerne gennem de seneste 11 dage, er følgende:

 • Røde Kors' hjælpenetværk
 • Coronalinjen (se nedenfor)
 • Ældre og offentlig transport
 • Tid på sygehuset
 • Opsummering af Statsministerens pressemøde
 • Retningslinjer for socialt samvær
 • Ansøgning til videregående uddannelse
 • Lukning af skolerne
 • Ydelse til ledige, mens jobcentrene er lukket
 • Ideer til aktiviteter med børn
 • At tale med sit barn om coronavirus
 • Kontakt til døvekonsulenterne
 • Kontakt til forældrevejlederne

Se mere her:

Døvekonsulenternes Facebookside

Forældrevejledernes Facebookside

Samarbejde mellem døvekonsulenter og forældrevejledere

Døvekonsulenternes og forældrevejledernes Facebooksider henvender sig primært til borgere, som anvender tegnsprog, og der er mange af emnerne, som er relevante for både de borgere, der er i kontakt med den ene faggruppe, og de borgere, der er i kontakt med den anden.

Derfor samarbejder Rådgivning på tværs af faggrupper om at koordinere deres opslag og dele hinandens videoer. Døvblindekonsulenterne har ikke en egen Facebookside, men vi ved, at mange personer med døvblindhed følger CFD's andre sider.

Faglig leder for døvekonsulenterne Anne-Dorte Krogh siger:

"Det er utrolig vigtigt, at alle borgere får mulighed for at få den nødvendige viden og information i disse coronatider – og vi vil gerne være med til at sikre, at alle, der bruger tegnsprog, også har den mulighed.  Derfor har vi valgt at bruge mange resurser på tegnsproget information både på vores Facebookside og via vores samarbejde med DDL og Røde Kors om coronalinjen." (Se mere om coronalinjen nedenfor.)

Og forældrevejledernes faglige leder Anne Ubbesen supplerer:

Vi er alle meget berørt af den nuværende situation, og ikke mindst som forælder føler man et stort ansvar for at gøre det rigtige og have den til alle tider nyeste information."

"Rigtigt mange døve forældre følger med på forældrevejledningens Facebookside, og derfor bliver siden løbende opdateret med nye videoer – både videoer, som produceres af forældrevejlederne selv, og andres videoer, som bliver delt. Ligesom det gælder for døvekonsulenternes vedkommende, er det en opgave, som pt. prioriteres højt af forældrevejlederne,” slutter Anne Ubbesen. 

Coronalinjen

Herudover er døvekonsulenterne med i samarbejdet om coronalinjen, som er en hotline på tegnsprog, hvor man kan stille coronarelaterede og få svar. Det er et samarbejde mellem initiativtageren Danske Døves Landsforbund (DLL), CFD's døvekonsulenter, Røde Kors og Rigspolitiet. Coronalinjen er åben hver dag. Mandag til fredag er det mellem 9 og 15, og igen fra 19 til 21. Lørdag og søndag er den åben fra 12 til 14.


Se denne historie på tegnsprog:

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning