Spring til indhold
Billede af udsnit af noget der ligner et gammel skilt hvor man ser teksten Hjemmet for Døve grundlagdes i 1869. Forstander Johan Keller udsendte en skrivelse, således:

Historie

CFD's historie går tilbage til 1869, hvor "Foreningen for Fremme af den Døvstummes Selvvirksomhed" blev oprettet af døvelærer Johan Keller.

I 1800-tallet blev der oprettet undervisnings- og uddannelsestilbud for døve herhjemme, og døve kom i arbejde som skomagere, skræddere, snedkere, syersker, tjenestepiger m.v.

Nogle døve piger havde dog vanskeligt ved at få arbejde og klare sig selv. Johan Keller (1830-1884), der var en fremtrædende døvelærer i København, tog derfor initiativ til dannelse af en forening med henblik på at skaffe unge døve piger i arbejde.

1869: "Arbejdsanstalten for Døvstumme Piger"

Foreningen blev skabt på baggrund af en indsamling af i alt 779 rigsdaler. På baggrund af denne formue købte man vaskeinventar og symaskiner, og den 1. juni 1869 åbnede man "Arbejdsanstalten for Døvstumme Piger" i Store Kongensgade, København. Her kunne pigerne også bo, mens de blev oplært i vask og syning. Ved udgangen af 1869 var 13 piger beskæftigede på anstalten.

I 1872 flyttede hjemmet til større lokaler i Havnegade 37, København, hvor man skiftede navn fra "Arbejdsanstalt" til det lidt pænere "Arbejdshjem for Døvstumme Piger". Samtidig blev der indført en række andre forbedringer - bl.a. fik pigerne nu hver sin seng!

1891: Flytning til Løngangsstræde

I 1891 fik man for første gang eget hus, da man købte en ejendom i Løngangsstræde 21 (også i København). Nu var der plads til 60 beboere. I 1904 blev huset udvidet med en tilbygning, og det betød blandt andet, at man kunne oprette "Prinsesse Maries Asyl for Døvstumme Kvinder" - for ældre og handicappede døve kvinder.

1909: Skaboeshus opføres

Skaboeshus i Nyborg har en historie, som rækker tilbage til 1909, hvor bygningerne blev opført som en landbrugshøjskole for døve. Denne blev dog ikke drevet af CFD.

I 1940 blev en døv person for første gang indvalgt i bestyrelsen for "Arbejdshjemmet for Døvstumme Piger".

1953: "Hjemmet for Døve Piger"

I 1953 blev navnet ændret til "Hjemmet for Døve Piger".

I 1961 købte man en ejendom på Bernstorffsvej i Hellerup og indrettede den til et hjem for 12 yngre døve med tillægsvanskeligheder. Den blev solgt igen i starten af 1980'erne.

1962: "Hjemmet for Døve"

I 1962 skete der tre store ting: Man fik man endnu en gang lejlighed til at udvide lokalerne i Løngangsstræde og oprettede "Døves beskyttede Værksted". Da man nu også gik over til at give et tilbud til døve mænd, ændrede man navnet til "Hjemmet for Døve".

Og endelig overtog Hjemmet for Døve driften af et hjem for døvblinde på Wesselsmindevej i Nærum, som hidtil var drevet af Dansk Blindesamfund.

I 1964 kunne Hjemmet for Døve indvie et moderne pleje- og alderdomshjem for døve i nyopførte bygninger et andet sted i Nærum.

I følge et 100-årsjubilæumsskrift omfattede Hjemmet for Døve i 1969 følgende: 

  • Alderdoms- og plejehjemmet i Nærum med 38 pladser
  • Døvblindehjemmet, også i Nærum, med 13 pladser
  • Et hjem for "yngre handicappede" i Hellerup med 11 pladser
  • Afdelingen i Løngangsstræde med ca. 40 pladser.
  • En konsulentfunktion rettet mod især døve med psykiske problemer og døvblinde.

I denne liste savnes dog såvel tilbuddet på Bernstorffsvej i Gentofte som et beskæftigelsestilbud i form af et landbrug ved Hedensted i Jylland. Gården hed Bønstrupgaard, og den blev solgt i 1985.

1972: Flytning til Gladsaxe

Efter et langt planlægnings- og byggeforløb blev Hjemmet for Døve i Gladsaxe - på den nuværende adresse - indviet den 12. december 1972 med plads til 52 beboere. Samtidig fraflyttede Hjemmet for Døve endeligt lokalerne i Løngangsstræde efter mere end 120 år på dette sted.

Siden blev navnet ændret endnu en gang, fra Hjemmet for Døve til Institutionen for Døve. Og sådan hed vi frem til 1998, hvor vi skiftede navn til Center for Døve.

I januar 2013 blev navnet ændret til CFD.

Nybygning og renovering i Søborg og Nyborg

De seneste år har CFD i Søborg og Nyborg investeret massivt i opførelsen af tidssvarende boliger, udeområder og øvrige faciliteter. 

Tilgængelighed og bæredygtighed er tænkt ind i både nybyggeri og vedligehold af eksisterende bygninger og er på den måde med til at fremtidssikre de fysiske rammer om CFD.

Sideløbende med ovenstående historie har CFD udviklet sine øvrige tilbud rundt om i landet. Læs om historien bag den øvrige virksomhed her


Du kan læse meget mere om CFD's historie i bogen CFD gennem 150 år. Den koster 100 kr. og kan bestilles på cfd@cfd.dk


I forbindelse med CFD's 150 år jubilæum den 1. juni 2019 blev der desuden fremstillet 13 plancher, der i ord og billeder beskriver historien fra begyndelsen til i dag.

Plancherne kan downloades her.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD gennem 150 år

FOrsiden af bogen CFD gennem 150 år
Du kan læse meget mere om CFD's historie i bogen CFD gennem 150 år. Den koster 100 kr. og kan bestilles på cfd@cfd.dk.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning