Spring til indhold
Billede af vinduesparti hvorpå man ser et udsnit af håndalfabetet med tilhørende bogstaver.

Historie - Øvrig virksomhed

Sideløbende med bo- og beskæftigelsestilbuddene begyndte udviklingen af CFD's  øvrige virksomhed i 1940.

Det ældste af CFD's rådgivningstilbud er døvekonsulentordningen. I 1940 lød startskuddet til denne i form af den første offentlige bevilling til "Erhvervs- og Vejledningskontorerne for Døve", som lå i København, Fredericia og Nyborg.

Senere blev der oprettet kontorer til døvekonsulenter i Aalborg, Aarhus, Odense (i stedet for kontoret i Nyborg), Fredericia og København.

CFD har desuden haft et kontor i Herning, men det blev nedlagt i midten af 1990'erne. De øvrige konsulentordninger og tolkevirksomheden er hen ad vejen flyttet ind på de samme adresser.

1963: Den første døvblindekonsulent ansættes

Døvblindekonsulentordningen har rødder tilbage til 1963, hvor der blev ansat en døvblindekonsulent som supplement til døvekonsulenterne. Døvblindekonsulentens funktion var rettet mod gruppen af tegnsprogede personer med erhvervet døvblindhed, dvs. typisk personer med Usher syndrom type 1.

1969-2022: Tolkevirksomhed 

I forbindelse med den spæde start på døvekonsulentordningen blev der i 1940 faktisk sat 1200 kr. af til aflønning af en tolk.

Men CFD's tolkevirksomhed tog først sit egentlige udspring i 1969. I første omgang foregik virksomheden vha. en udlånt døvelærer fra Skolen på Kastelsvej, som ligesom Hjemmet for Døve var en del af Socialstyrelsen.

I 1988 fik tolkevirksomheden den mere organiserede form, vi kender i dag, med overenskomstansatte tolke.

I 2022 blev CFD's tolkeområde Tolkebooking nedlagt.

1992: Familiekonsulenterne gør deres indtog

Den første familiekonsulent/hjemmevejleder blev ansat i Odense i 1992. Siden har ordningen udviklet sig, og der er nu familiekonsulenter på alle kontorer i landet. Hjemmevejledningen hører ind under familiekonsulentordningen.

1990'erne: Støttecentrene oprettes

I løbet af 1990'erne blev der oprettet støttecentre i Nyborg (1997), i Hundige (1991) og i Husum (Gadelandet) (1994) som et tilbud bl.a. til beboere i CFD's bofællesskaber i nærheden. Støttecentret Gadelandet blev i 2001 til Støttecenter Columbus.

I 2011 flyttede Støttecenter Columbus og Støttecenter Hundige sammen i Støttecenter Hovedstaden, som i 2018 skiftede navn til CFD Glostrup. Støttecentret for Døve i Nyborg blev i 2019 lagt sammen med CFD’s bofællesskab i Nyborg. Det blev til CFD Nyborg Havnegade, der ligger i Havnegade, hvor bofællesskabet havde til huse før sammenlægningen.

1994-2010: Videnscentret for Døvblindblevne

I forbindelse med oprettelsen af 11 videnscentre på forskellige handicapområder blev Videnscentret for Døvblindblevne placeret på CFD (dengang Institutionen for Døve). Videnscentrene havde til opgave at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden primært til fagfolk indenfor området.

Videnscentret for Døvblindblevne blev placeret på Institutionen for Døve for at være tæt på døvblindekonsulenterne, som var og er den primære faggruppe i forhold til mennesker med erhvervet døvblindhed (som dengang kaldtes "døvblindblevne"). Gennem årene var der et tæt samarbejde mellem døvblindekonsulenterne og Videnscentret, som sammen skabte en stor udvikling på området - blandt andet i forhold til ældre med kombineret syns- og høretab.

Videnscentrene blev nedlagt i 2010 og placeret i et fælles center under Socialstyrelsen - Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.


Du kan læse meget mere om CFD's historie i bogen CFD gennem 150 år. Den koster 100 kr. og kan bestilles på cfd@cfd.dk


I forbindelse med CFD's 150 år jubilæum den 1. juni 2019 blev der fremstillet 13 plancher, der i ord og billeder beskriver historien fra begyndelsen til i dag.

Plancherne kan downloades her.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD gennem 150 år

FOrsiden af bogen CFD gennem 150 år
Du kan læse meget mere om CFD's historie i bogen CFD gennem 150 år. Den koster 100 kr. og kan bestilles på cfd@cfd.dk.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning