Spring til indhold
CFD's logo

08-05-2024  |  ÅRSRAPPORT 2023

CFD’s årsrapport for 2023 er nu godkendt af bestyrelsen og tilgængelig for alle interesserede. Her er nogle af nøgleoplysningerne om året, der gik.

I 2023 omsatte CFD for ca. 279 mio. kr., som var en forøgelse i forhold til 2022 på knap tre procent. Det betød, at CFD endte med et årsresultat på 7,28 mio. kr. 

CFD’s indtægter fordelte sig således i 2023 på de enkelte områder:

  • 77 % kom fra Sociale Tilbud
  • 14 % kom fra Rådgivning, Viden og Udvikling
  • 8 % kom fra vores støttecentre
  • 1 % kom fra øvrige (for eksempel eksterne tegnsprogskurser)

På trods af, at overskuddet blev større end budgetteret, anser ledelsen dog kun resultatet som delvist tilfredsstillende. 

Kurt Faber-Carlsen, direktør for fonden CFD, siger:

"Allerede i begyndelsen af året kunne vi se, at den decentrale økonomistyring i enkelte af vores afdelinger og områder haltede lidt. Det betød, at vi fra februar måtte sætte ind med en økonomisk opbremsning, blandt andet i form af central styring af ansættelser. Og den indsats gav gevinst, kan vi se på resultatet."

Og han fortsætter: "Men med ansættelsesstop og andre centrale indgreb i den decentrale økonomistyring følger altid risikoen for usikkerhed blandt medarbejdere og borgere. Det ville derfor have været bedre og dermed mere tilfredsstillende, hvis vi ikke havde være nødsaget til at lave en centrale opbremsning."

Andre nøgletal

Antallet af døgn- og dagpladser var i alt 233, uændret fra året før. Belægningsprocenten for døgnpladser var 95,8% og for dagpladser 96,4% i 2023, et lille fald på omkring en procent i forhold til 2022.

I 2023 udledte CFD 284 tons CO2 fra varme, el og biltransport. Det er et fald på 20 procent i forhold til året før. Faldet i 2023 skyldes blandt andet besparelsestiltag i varmeproduktion. For eksempel blev alle de naturgasdrevne vaskemaskiner på Døves Vaskeri i Søborg i begyndelsen af 2023 udskiftet med maskiner drevet af el.

I slutningen af 2023 var der 395 ansatte i CFD, fordelt på

  • 322 i Sociale Tilbud
  • 57 i Rådgivning, Viden og Udvikling
  • 16 på øvrige områder (administration, kommunikation o.lign.)

Hen over året var der en afgang på samlet set 13 personer.

Du kan downloade og læse hele årsrapporten her.

 

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning