Spring til indhold
Seks borde med glade menensker omkring, som taler tegnsprog og spiser kage. I lokalet er balloner og blomster.

19-03-2024  |  25 år med forældrevejledning

Mandag fejrede Forældrevejledning til Døve 25-års jubilæum med en reception i Brohusgade, hvor samarbejdspartnere og kolleger var mødt op. Og naturligvis også flere af de familier, som har brugt forældrevejlederne.

Så der var liv og glade dage – taler og dejlig børnelarm. I Døveforeningen 1866's lokaler var der pyntet op, som trådte man ind til en familiefødselsdag med kage, boller, balloner og festlige duge.

Områdeleder Dorthe Nymann ridsede i sin tale historien op, og hun nævnte i den forbindelse vigtigheden af samarbejde dengang og i dag for at sikre de bedste rammer for forældre og børn.

Da Forældrevejledningen til Døve så dagens lys for 25 år siden, skete det nemlig i samarbejde med Danske Døves Landsforbund. I flere år havde det status af et projekt, der var støttet med midler fra Socialministeriets satspulje. Frem til 2011 var projektet forankret i CFD, derefter overgik det til DDL indtil 2013, hvor støtten fra satspuljemidlerne altså ophørte. Da der fortsat var stor efterspørgsel efter forældrevejlederne, besluttede CFD Rådgivning at overtage ordningen som en del af døvekonsulenternes rådgivnings- og vejledningsarbejde. Og sådan er organiseringen også i dag.

Norske Isabella Solem, der er vokset op som hørende med døve forældre, holdt et oplæg om sine egne oplevelser og om indholdet i bogen ”Hørende i øret, døv i magen”, hvor hørende børn med døve forældre fortæller om deres liv og opvækst. Hun startede sit oplæg med at sige, at hun, fra hun trådte ind ad døren i Brohusgade, følte sig hjemme, som hun i øvrigt gør det i alle døveforeninger. 

”Er jeg hørende? Medicinsk set ja. Men min identitet er på mange måder døv,” forklarede hun. 

Følelsen af samhørighed havde hun også, da hun som 19-årig for første gang i sit liv mødte andre CODA-børn på en lejr. I det hele taget var hun meget opmærksom på værdien af at møde andre og dele sine oplevelser og erfaringer med andre, når man som barn og ungt menneske skal forstå sig selv og sin baggrund.

Læs artikel om Forældrevejledningen til Døve

Relaterede artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning