Spring til indhold
To voksne og to børn sidder i en sofa og kigger på en lille pige, der står på gulvet.

01-11-2016  |  Faglig artikel: Forældrevejledning i nye klæder

CFD Rådgivning overtog i 2013 et tilbud til døve forældre fra Danske Døves Landsforbund. I dag ser tilbuddet meget anderledes ud.

CFD Rådgivning overtog i 2013 et tilbud til døve forældre fra Danske Døves Landsforbund. I dag ser tilbuddet meget anderledes ud - fagligheden er i centrum, og der er bud efter den.

Målet med CFD Rådgivnings forældrevejledere er blandt andet at ligestille døve forældre med hørende forældre ved at kompensere for den mangel på information og viden, som mange døve forældre oplever, som følge af deres høretab.

I de netværksgrupper, som CFD har dannet, kommunikeres der udelukkende på tegnsprog og emner, der kan være i relationen mellem døve forældre og deres hørende børn, tages op og diskuteres med ligestillede.

Også et tilbud til børnene og de professionelle

En del af forældrevejledernes arbejdsfokus er også på andre professionelle som lærere i skolerne og pædagoger i dagsinstitutioner, hvor børn af døve forældre er.

Forældrevejlederne deltager således gerne ved forældremøder, hvor de sammen med de døve forældre kan fortælle om for eksempel kommunikation og tage hånd om den usikkerhed, der måtte være hos hørende forældre i forhold til legeaftaler, fødselsdage og lignende.

Fra starten af 2017 starter forældrevejlederne desuden samtalegrupper op for børn af døve forældre, hvor de kan mødes og snakke om de særlige vilkår, som de vokser op under.

Læs artiklen om forældrevejlederne her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning