Spring til indhold
En far holder sin baby tæt på ansigtet. De efterligner hinandens grimasse.

06-12-2018  |  Forældrevejlederne i ”Sundhedsplejersken”

I "Sundhedsplejersken” fortæller Doris Madsen, sundhedsplejerske i Esbjerg Kommune, om, hvordan hun havde gavn af at samarbejde med en forældrevejleder, da hun kom ud til en familie med en døv forælder.

CFD’s forældrevejledere er vant til at arbejde tværfagligt og bistå en række forskellige faggrupper i deres arbejde i og omkring familier, hvor en eller begge forældre er døve. 
Sundhedsplejerskerne er blot én af disse faggrupper.

Nysgerrigt skærpet fokus

I artiklen forklarer Doris Madsen: ”Som sundhedsplejerske har jeg altid et naturligt fokus på kontakten mellem barn og forælder, men jeg må indrømme, at det fokus var... nysgerrigt skærpet i denne her familie,” og understreger, at hun aldrig var bekymret for forældrenes evner som omsorgsgivere.

Hun peger på, at vi bruger vores stemmer til både at italesætte ting, som barnet ser på, og til at få barnets opmærksomhed og få det delagtiggjort i den verden, som det er en del af. 

”Og der var jeg meget nysgerrig på, hvordan kontakten kunne blive god og tilknytningen stærk lige fra start af, når forældrene kommunikerer med deres barn på tegnsprog.”

Det og andet fik Doris Madsen viden om i forbindelse med sit samarbejde med en af CFD’s forældrevejledere.

Sundhedsplejerskerne hænger ved

Faglig leder for forældrevejlederne, Anne Ubbesen, er rigtig glad for sundhedsplejerskernes interesse for forældrevejlederne.

”Vores tilbud er meget specialiseret, hvis man ser på, hvad sundhedsplejersker almindeligvis beskæftiger sig med. Derfor er det rigtig nyttigt, at vi kan få adgang til deres fagblad, oplyse dem og af den vej gøre dem opmærksomme på, at vi gerne støtter op omkring deres arbejde,” forklarer hun.

Anne Ubbesen peger desuden på det værdifulde i, at sundhedsplejerskerne har tilknytning til børnefamilier i rigtig mange år.

”Sundhedsplejerskerne kommer på banen allerede inden, at barnet er blevet født, og så er de der i forskelligt omfang, frem til barnet fylder 18 år. Så de er en meget væsentlig faggruppe at samarbejde med for vores familieområde,” understreger hun og glæder sig til det fremtidige samarbejde.

Læs artiklen fra Sunhedsplejersken, nr. 5 december 2018  her

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning