Spring til indhold
To unge kvinder står og tegner på en flipover

17-10-2022  |  CFD RÅDGIVNING HJÆLPER DØVE UKRAINSKE FLYGTNINGE

CFD's døvekonsulenter gør i samarbejde med DDL en stor indsats for at hjælpe den del af de ukrainske flygtninge, som er døve.

Se døvekonsulenterne fortælle om indsatsen på tegnsprog (med undertekster):

 

Omkring 30.000 ukrainere på flugt er kommet til Danmark, siden den russiske invasion begyndte den 24. februar. Blandt dem er en del døve ukrainere, som nu befinder sig i et fremmed land, hvor kommunikationen med myndighederne kan volde store problemer. 

CFD Rådgivning har siden marts ydet mere end 82 timers vejledning og rådgivning til medarbejdere i asylcentre og kommuner. Og har samtidig fået kontakt til mere end 40 døve ukrainere, som de i samarbejde med DDL har hjulpet med at blive introduceret til det nye hverdagsliv i Danmark.

Asylansøgningsprocessen i billeder

CFD Rådgivning har blandt andet udarbejdet et piktogram, som i billeder og ord (på engelsk, russisk og ukrainsk) forklarer asylansøgningsprocessen fra man som flygtning ankommer til Danmark og til man får opholdskortet i hånden.

 Døvekonsulenterne fra CFD Rådgivning deltager blandt andet desuden som bisidder i flygtningenes møder i kommunerne og informerer f.eks. om beskæftigelses- og undervisningsmuligheder. 

 Døvekonsulenterne hjælper også med at forklare døve ukrainere om det danske system, og hvordan det hænger sammen. Konsulenterne yder også vejledning i forhold til høretekniske hjælpemidler, hjælp til at søge om tilskud til tandbehandling, briller osv., og hjælp med at oversætte breve på dansk, som flygtninge modtager.  

Svær kommunikation

Og det er en stor kommunikationsopgave, fordi de døve ukrainere jo taler ukrainsk eller russisk tegnsprog, og ikke dansk tegnsprog. (Og tegnsproget er som bekendt er forskelligt fra land til land.)

 Døvekonsulent Kristine F. Kristensen fortæller:

 "Vi gør meget ud af at bruge forskellige kommunikationsmåder, såsom internationalt tegnsprog, fagter og slå tegn op på Spread the sign, hvor vi kan se tegnene på russisk/ukrainsk. Derudover bruger vi også Google Translate." 

 Anne-Dorte Krogh, områdeleder for døvekonsulenterne, forklarer: 

 "Det er primært vores døve døvekonsulenter, som udfører disse samtaler med ukrainere, da tegnsprog er deres modersmål. Når døve kommunikerer med døve fra andre lande, som taler et andet tegnsprog, finder de ofte en slags fælles sprog, fordi de har et fælles fundament i et visuelt sprog."

Vigtig opgave

Indtil nu har døvekonsulenterne kørt tæt på 4000 km på de danske landeveje for at løse denne opgave. Og der er ikke noget, der tyder på, at de er færdige endnu.

Anne-Dorte Krogh siger: 

"Så længe der er brug for vores assistance, stiller vi op. Dette er en vigtig opgave, og vi kan se, at den har en meget stor betydning for disse mennesker. Med vores og DDL's indsatser på området håber vi, at vi kan gøre indslusningen i det danske samfund lidt nemmere for denne gruppe, som ellers står i en vanskelig situation.

Læs mere her i døvekonsulenternes artikel. 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning