Spring til indhold
FOrside af ældrehæftet med titlen "Ældre som har problemer med både syn og hørelse"

18-03-2022  |  Gode råd om kombineret syn- og høretab hos ældre

CFD nye hæfte om kombineret syn- og høretab hos ældre blev præsenteret på webinar for forebyggende medarbejdere.

Omkring 5 % af alle ældre over 80 har et kombineret syns- og høretab, som giver dem alvorlige problemer i dagligdagen. 

Disse ældre er i kontakt med forskellige faggrupper som plejehjemspersonale, forebyggende medarbejdere, hjemmehjælpere med flere, ligesom mange af dem har venner og familie omkring sig.

Men fælles for grupperne er, at de færreste har specialviden om, hvordan man bedst møder, omgås og tager hensyn til syns- og høretabet, så den ældre person kan være så involveret og deltagende i sit eget liv som muligt.

Derfor har CFD's døvblindekonsulenter udgivet et hæfte, som både indeholder information om kombineret syns- og høretab hos ældre, og tips og gode råd om samvær og kommunikation med ældre med sansetab. 

Hæftet bygger på en udgivelse af det svenske Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, og det kan downloades gratis her.

Præsenteret på webinar

Hæftet blev præsenteret første gang torsdag den 3. marts. Her afholdt CFD's døvblindekonsulenter nemlig det andet webinar for kommunale forebyggende medarbejdere om ældre med kombineret syns- og høretab.

Ligesom ved første webinar i efteråret var der stor interesse med i alt 85 tilmeldte fra 38 kommuner landet over.

På webinaret fortalte døvblindekonsulenterne Mette Hellerup Danvad, Eva Oltmann og Karin Moreau Andersen blandt andet om hhv. de typiske høretab og synstab hos ældre samt forbindelsen mellem demens og døvblindhed. 

Områdeleder Anette Rud Jørgensen, døvblindekonsulentordningen, var meget tilfreds med webinaret:

"Vi synes, vi har et rigtig godt samarbejde med de forebyggende medarbejdere i kommunerne landet over, og at der er sådan en interesse for et webinar om syns- og høretab hos ældre viser også, at det er et emne, som de forebyggende medarbejdere finder meget relevant. Vi var også meget glade for, at vi ved samme lejlighed kunne præsentere ældrehæftet, for de forebyggende medarbejdere er en af de vigtige målgrupper for det."

Du kan se en optagelse af webinaret her:
I webinaret var der problemer med at vise et videoklip. Det kan du se her i stedet:

Relaterede nyheder

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning