Spring til indhold
Nærbillede af hånd, der holder en ledsagerarm

09-12-2022  |  HÅNDBOG OM ARBEJDET SOM KONTAKTPERSON

Nu foreligger den fjerde og opdaterede version af en håndbog med retningslinjer for arbejdet som kontaktperson.

Ifølge Servicelovens § 98 skal kommunerne stille en kontaktperson til rådighed for mennesker, som har døvblindhed.

Kontaktpersonen skal hjælpe i det daglige med ledsagelse, læsning af post, kommunikation, beskrivelse af omgivelserne og i det hele taget fungere som øjne og ører for personen med døvblindhed.

CFD's døvblindekonsulenter har indgået kontrakt med langt de fleste af landets kommuner om at hjælpe med rekruttering, undervisning og løbende supervision af kontaktpersonerne.

CFD's døvblindekonsulenter laver i samarbejde med Foreningen Danske DøvBlinde og Døvblindes kontaktpersonsforening en håndbog, som indeholder nogle vejledende retningslinjer og giver svar på nogle af de væsentlige spørgsmål i forbindelse med kontaktpersonordningen på landsplan.

Første udgave af håndbogen udkom i 2012, og den bliver løbende revideret. Nu er den seneste version netop udkommet, og den kan læses her.

Vigtig kilde til information

Områdeleder for døvblindekonsulenterne, Anette Rud Jørgensen, siger:

"Vi er rigtig glade for samarbejdet omkring håndbogen, både fordi vi oplever, at det er en vigtig kilde til information for borgere, kontaktpersoner og kommuner, og fordi vi på samarbejdsmøderne med FDDB og kontaktpersonforeningen har mulighed for at have nogle gode drøftelser om kontaktpersonordningen fra hver vores perspektiv." 

Håndbogen kan downloades og læses her. (Du kan også finde den i en wordversion.)

Hvis du vil vide lidt mere om at arbejde som kontaktperson, kan du se disse korte videoer, som CFD producerede tidligere på året. Her fortæller fire kontaktpersoner om deres oplevelse med arbejdet.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning