Spring til indhold
Puslespilsbrikker der tilsammer danner ordet Døvblindhed

23-04-2024  |  Møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed

CFD’s døvblindekonsulentordning inviterer til virtuelt møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed torsdag den 16. maj kl. 9.00-10.30.

Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed er et forum for professionelle, der arbejder med mennesker med erhvervet døvblindhed/kombineret sansetab.

Målgruppen for netværket er primært synskonsulenter, hørekonsulenter og døvblindekonsulenter, men også repræsentanter fra forskningsmiljøer og andre fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, er velkomne i netværket.

Netværket havde sit første møde i februar 1998 i Odense, og de årlige netværksmøder har haft forskellige former siden da. De seneste år har møderne været virtuelle, og det samme er tilfældet i år.

Mødet i år bliver dog en del kortere end sædvanligt, for vi har i CFD Rådgivning, Viden og Udvikling besluttet at kigge på netværket med nye øjne.

De seneste år har deltagerantallet været nedadgående, og netværket har også udviklet sig meget siden begyndelsen for 26 år siden. Der er nu et langt større og tættere samarbejde lokalt mellem synskonsulenter, hørekonsulenter og døvblindekonsulenter. Vi synes derfor, at tiden er kommet til at gribe netværket og formidlingen af viden på døvblindeområdet anderledes an i fremtiden. 

Det betyder, at netværksmøderne fra og med i år får en ny og kortere form, hvor vi inviterer til et årligt webinar med et oplæg om relevant viden om erhvervet døvblindhed. Møderne vil være gratis at deltage i. 

I år skal vi bl.a. have et oplæg fra den australske forsker Moira Dunsmore, som vil præsentere sin nye forskning om pårørendes betydning for livskvaliteten hos ældre med kombineret syns- og høretab og deres muligheder for social deltagelse og engagement, samt hvordan støtte fra pårørende kan forebygge nogle af de konsekvenser, erhvervet døvblindhed hos ældre kan medføre. Oplægget er på engelsk med danske undertekster.

Derefter vil døvblindekonsulent Karin Moreau Andersen tage tråden op og fortælle om erfaringerne i Danmark med pårørende som støtte for ældre med døvblindhed.

Se programmet her.

Netværksmødet i år finder som sagt sted torsdag den 16. maj fra 9.00 til 10.30 via Zoom. Det er gratis at deltage.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 8. maj 2024.

Tilmeld dig netværksmødet her

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning