Spring til indhold
Puslespilsbrikker der danner ordet "DØVBLINDHED"

20-02-2023  |  Tilmelding åben til møde i Fagligt netværk 11. maj

​CFD’s døvblindekonsulentordning inviterer til virtuelt møde i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed den 11. maj. Der er nu åbent for tilmelding.

Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed er et fagligt forum for professionelle, der arbejder med mennesker med erhvervet døvblindhed/kombineret sansetab. 

Målgruppen for netværket er primært synskonsulenter, hørekonsulenter og døvblindekonsulenter, men også repræsentanter fra forskningsmiljøer og andre fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, er velkomne i netværket.

Netværket mødes en gang årligt til et heldagsmøde, og de seneste år har det foregået virtuelt.

I år finder mødet sted den 11. maj fra 10.00 til 14.10 – naturligvis med pauser undervejs – og sætter i år  fokus på dagligdagen for ældre med kombineret syns- og høretab, på resiliens og oplevelse af sammenhæng samt på Foreningen Danske DøvBlindes tilbud til ældre. 

Der vil som sædvanligt også være gruppedrøftelser om egen erfaring og praksis på baggrund af oplæggene.

Prisen bliver 200 kr. ligesom sidste år, og der er nu åbent for tilmelding.

Gå til tilmelding.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning