Spring til indhold
Nærbillede af en siddende ældre persons to hænder, som holder en stok

08-03-2021  |  Fokus på ældre med sansetab ved kommunale hjemmebesøg

CFD's døvblindekonsulenter sætter i en ny artikel fokus på ældre med kombineret høre- og synstab i de forebyggende hjemmebesøg landet over.

Omkring fem procent af alle ældre over 80 år har et høre- og et synstab. Det viser udenlandske undersøgelser. Men kun en lille del af dem bliver opdaget, og dermed går en stor gruppe borgere med kombineret sansetab glip af en specialrådgivning, som både kan gøre deres dagligdag lettere, give dem større selvstændighed og i sidste ende højere livskvalitet. 

Det vil CFD's døvblindekonsulenter nu gøre en indsats for i samarbejde med SUFO – Sammenslutning for ansatte i sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg hos ældre.

Svært at opdage

Det kombinerede sansetab hos ældre udvikler sig ofte langsomt og kan være svært at opdage både for den ældre selv og for omgivelserne.

En person, der har boet længe i samme bolig og er fortrolig med møblement og indretning, vil kunne finde hjemmevant rundt uden at behøve at bruge synet. Hvis den ældre bor alene, er der ingen til at lægge mærke til, at der er skruet meget op for radio og tv.

Og når der er besøg – for eksempel af en søn/datter, en bekendt eller en medarbejder fra kommunen – foregår kommunikationen på den ældres præmisser. Der bliver talt direkte til vedkommende, der bliver lyttet efter svaret, og den ældre placerer sig intuitivt der i sit hjem, hvor lysforholdene er bedst og baggrundsstøjen mindst. 

Desuden kan et begyndende sansetab på flere punkter ligne en begyndende demens, fordi borgeren trækker sig fra sociale situationer, kan virke forvirret eller øjensynligt have svært ved at huske, hvad der lige er sagt og svare passende på det, selvom det skyldes, at personen ikke har opfattet, hvad der er blevet sagt.

Det er årsagerne til, at det kan være let at overse sansetabet. Der skal derfor gøres en særlig indsats for at finde disse ældre, så de kan blive henvist til udredning og rådgivning. 

Opsporingssamarbejde med succes 

Landets kommuner skal ifølge serviceloven med mellemrum tilbyde deres ældre borgere såkaldte forebyggende hjemmebesøg, som har til formål at sikre, at hjemmeboende ældre så vidt muligt bevarer funktionsniveau og livskvalitet gennem at sætte fokus på den ældres aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp. 

De medarbejdere, der står for de forebyggende hjemmebesøg, er således en faggruppe, som kommer i kontakt med rigtig mange ældre, som bor i eget hjem. 

For nogle år siden gennemførte det daværende Videnscentret for Døvblindblevne og CFD's døvblindekonsulenter en række opsporingsprojekter i samarbejde med de forebyggende medarbejdere i landets kommuner med stor succes. 

Der kom en meget større opmærksomhed på gruppen, og i alle projekterne blev der fundet ældre, som ellers var blevet overset. Vibeke Reiter er sundhedskonsulent i Roskilde Kommune, hvor hun arbejder med forebyggende hjemmebesøg. Hun er tidligere formand for SUFO, og hun var med i et af opsporingsprojekterne i Hvalsø Kommune

Hun fortæller: "Som forebyggende medarbejdere er vi jo trænet i at se på alle aspekter af menneskets funktionsevne, også syn og hørelse. Og fra tid til anden sætter vi særligt ind på bestemte områder. Det kan være faldulykker eller demens, fordi vi ved, at de har en stor betydning og kan have store konsekvenser for den ældre."

Og hun fortsætter:

"Et område som syn og hørelse har sjældent haft den samme særlige opmærksomhed, men vi opdagede i løbet af projektet, at vi faktisk identificerede flere ældre med syns- og høreproblemer, end vi normalt gjorde, som vi kunne henvise til videre udredning hos døvblindekonsulenterne. Det var en øjenåbner for mange af os forebyggende medarbejdere, som deltog i projekterne i forskellige kommuner, tror jeg," slutter Vibeke Reiter.

Taget godt imod henvendelsen

Døvblindekonsulenterne har løbende kontakt til forebyggende medarbejdere i hele landet, både gennem lokale samarbejder og på SUFOs årsmøder. Og tidligere på året lavede konsulenterne en aftale med SUFO om at skrive en artikel om ældre med kombineret høre- og synstab. Den ligger nu som en del af vidensressourcerne på SUFOs hjemmeside.

Anette Rud Jørgensen, faglig leder af døvblindekonsulenterne, fortæller om baggrunden for henvendelsen til SUFO:

"Det er vigtigt for os, at de faggrupper, der er i kontakt med hjemmeboende ældre, er opmærksomme på eventuelle syns- og høretab, fordi de let kan blive overset. De forebyggende medarbejdere er en meget vigtig gruppe her, som vi har set det i de tidligere opsporingsprojekter. Og vi er rigtigt glade for, at SUFO har taget godt imod vores tilbud om endnu en gang at skabe opmærksomhed om denne gruppe blandt deres medlemmer." 

Læs artiklen her

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning