Spring til indhold
Collage af billeder med computere, telefoner m.m. og ordet Webinar

18-11-2022  |  NYT WEBINAR FOR FOREBYGGENDE MEDARBEJDERE

Den 17. januar 2023 afholder CFD igen et webinar for kommunale forebyggelseskonsulenter om ældre med kombineret høre- og synstab.

Det anslås, at omkring 5 % af alle ældre over 80 år har et kombineret høre- og synstab, der giver dem alvorlige problemer i hverdagen. De fleste af disse er ikke opdaget, og dermed går en stor gruppe ældre borgere glip af en specialrådgivning, som både kan gøre deres dagligdag lettere, give dem større selvstændighed og i sidste ende højere livskvalitet.

Ifølge Serviceloven skal landets kommuner tilbyde et hjemmebesøg til ældre, som bor i egen bolig, når de er 75 år og 80 år, og fra de er 82 år en gang om året. Det er kommunens forebyggende medarbejdere (forebyggelseskonsulenter), der står for besøgene.

Sansetab særlig risikofaktor

Sansetab er en særlig risikofaktor for ældre i forhold til at få nedsat funktionsevne, og derfor er et skærpet fokus på og en øget viden om syn og hørelse vigtigt for kommunernes forebyggelseskonsulenter.

To gange tidligere har CFD's døvblindekonsulenter afholdt webinarer for forebyggende medarbejdere, og nu er et tredje webinar planlagt til den

17. januar 2023 fra 13.00 til 14.30

Det kommer denne gang blandt andet til at handle om ensomhed og isolation, om udfordringerne i forhold til kommunikation, og om hvilke muligheder der er for at støtte.

Det koster ikke noget at deltage, og du kan tilmelde dig allerede nu.

Der er et maksimalt deltagerantal på 100, og det er først til mølle-princippet, der gælder.

Webinaret ligger i forlængelse af vores første webinarer og bygger ovenpå disse. Det er dog ikke nødvendigt, at du deltog i dem for at kunne få udbytte af det kommende webinar. Men hvis du har lyst, kan du se eller gense dem her.

Gå til tilmelding her.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning