Spring til indhold
Foto af computerskærm med to smilende damer i sorte trøjer

23-09-2021  |  Vellykket webinar om ældre med døvblindhed

CFD’s døvblindekonsulenter afholdt torsdag deres første webinar for forebyggende medarbejdere om ældre med kombineret høre- og synstab.

Ifølge Serviceloven skal landets kommuner tilbyde et årligt hjemmebesøg til ældre, som bor i egen bolig, fra de er 82 år. Det er kommunens forebyggende medarbejdere (forebyggelseskonsulenter), der står for besøgene. 

Det anslås, at omkring 5 % af alle ældre over 80 år har et kombineret høre- og synstab, der giver dem alvorlige problemer i hverdagen. De fleste af disse er ikke opdaget, og dermed går disse ældre glip af en specialrådgivning, som både kan gøre deres dagligdag lettere, give dem større selvstændighed og i sidste ende højere livskvalitet.

Syns- og høretab hos ældre udvikler sig oftest langsomt og kan derfor være svære at opdage for den ældre selv og for omgivelserne, før det er alvorligt.

For at øge de forebyggende medarbejderes viden om og opmærksomhed på sansetab hos de ældre, de besøger, afholdt CFD’s døvblindekonsulenter i onsdags for første gang et webinar specielt henvendt til denne faggruppe.

Overvældende interesse

Interessen for webinaret var overvældende. 108 personer fra i alt 43 kommuner landet over havde tilmeldt sig, og deltagerne lyttede til og kiggede på døvblindekonsulenterne Rikke Norup og Karin Moreau Andersen, som fra kontoret i Odense på halvanden time formidlede deres viden og svarede på spørgsmål.

Anette Rud Jørgensen, som er faglig leder for døvblindekonsulenterne, siger: 

”Vi er rigtig glade for den meget store interesse, der har været for dette webinar. Den viser både, at de forebyggende medarbejdere finder emnet relevant, og at vi på baggrund af erfaringerne fra coronanedlukningen nu alle i langt højere grad ser webinarformen som en rigtig god, effektiv og ikke mindst praktisk måde at både formidle og modtage viden.”

Og hun fortsætter:

”Vi har gjort det tidligere i andre sammenhænge, men dette var første gang rettet mod disse kommunale medarbejdere, som er meget vigtige samarbejdspartnere for os. Og det bliver bestemt ikke sidste, når vi har set, hvor godt det gik.”

Nyt webinar næste år

Torsdag den 3. marts 2022 afholder døvblindekonsulenterne endnu et webinar, som bygger ovenpå det netop afholdte.

Mere information om dette webinar kommer her på hjemmesiden. Hvis du er interesseret i at få informationen tilsendt direkte, så snart den foreligger, kan du allerede nu sende en mail til rno@cfd.dk

Webinaret fra i torsdags kan ses her (varer ca. fem kvarter).

Læs også artiklen på SUFO's (Landsforeningen af ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg til ældre) hjemmeside Når syn og hørelse svigter, som handler om identifikation af ældre med kombineret høre- og synstab.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning