Spring til indhold
Ældre kvindes ansigt fra siden af

20-01-2020  |  Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed mødes

Så er det tid til at få sat kryds i kalenderen – CFD Rådgivning inviterer til dette års faglige netværk om erhvervet døvblindhed.

Stress, angst og isolation var et tema for netværksmødet i 2019. I år er fokus på ældre med erhvervet døvblindhed. Variationen er til at få øje på og viser med al tydelighed bredden i det specialiserede fagområde.  

Succeser og udfordringer

Netværket blev etableret for godt 20 år siden, og der sker naturligvis en løbende udskiftning blandet deltagerne. Gamle medlemmer stopper, og nye kommer til.

Udover at der altid er et fælles tema at tage udgangspunkt i, runder de forskellige konsulenter også altid andre emner og bidrager på den måde med hver sin faglige vinkel. 

Det er ifølge faglig koordinator, Trine Skov Uldall, et udtryk for, at der er behov for at dele erfaringer og vende succeser og udfordringer fra dagligdagen med forskellige fagfolk.

”Netværket for erhvervet døvblindhed samler synskonsulenter, hørekonsulenter, døvblindekonsulenter og andre fagfolk, der arbejder med voksne borgere med erhvervet døvblindhed, og det er et vigtigt forum for at fastholde og udvikle vores faglighed og sikre et fokus på kompleksiteten i denne funktionsnedsættelse,” siger Trine Skov Uldall.

Netværksmøde 2020

I år afholdes netværksmødet den 27. maj i Odense. Du kan se den foreløbige invitation her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning