Spring til indhold
Små figurer af spørgsmålstegn - alle lysegrå på nær et der er rødt

01-09-2020  |  Tema: CI og døvblindhed

CFD Rådgivning har set nærmere på effekten og oplevelsen af at leve med et CI og erhvervet døvblindhed. Det er der kommet en rapport ud af, som understøttes af fortællinger fra borgere.

CI er blevet en standardbehandling forborgere, hvor høretabet har en karakter, der gør det svært at afhjælpe det med høreapparater. CI bliver dermed også tilbudt til borgere med erhvervet døvblindhed, som er i målgruppen for CFD Rådgivnings døvblindekonsulenter og vores tilbud på området. Vi har kigget nærmere på CI og døvblindhed og samlet materialet i et tema. 

Læs hele temaet her - tjek boks i højre side

Læs rapport om CI og døvblindhed her 

 Læs pixiudgave af rapporten her

Læs casebeskrivelser om borgere med CI og døvblindhed her

Er man stadig døvblind?

Myndigheder og samarbejdspartnere møder en gang imellem CFD Rådgivnings døvblindekonsulenter med spørgsmålet om, hvorvidt behandlingen med CI er så effektiv, at følgerne af det kombinerede syns- og høretab mindskes i så stort et omfang, at borgeren ikke længere bør regnes som værende døvblind? Dette er et spørgsmål, som borgerne også dels møder sig selv med dels mødes med fra deres omgivelser.

"Vi må konstatere, at der er et videnshul, når vi taler om CI og erhvervet døvblindhed. Når verden omkring os undres over, hvorfor man fortsat har funktionsnedsættelsen erhvervet døvblindhed, selvom man får et CI, så er det vigtigt for os både at afdække den eksisterende viden på området, men også at bidrage med ny viden suppleret med den med den viden og de erfaringer, som vi har fra fagområdet på CFD," fastslår faglig koordinator på døvblindeområdet på CFD, Trine Skov Uldall, der sammen med sin kollega, udviklingskonsulent Niels-Henrik Møller Hansen, står bag en rapport om emnet.

Interviews og litteraturstudie

For at styrke det vidensgrundlag, som vores rådgivning bygger på, har CFD Rådgivning set nærmere på, hvordan borgere med erhvervet døvblindhed og CI oplever udbyttet af CI i deres hverdag. Seks borgere er blevet interviewet, de er alle tilknyttet CFD Rådgivning. Borgerne er valgt, så de dækker bredt med hensyn til livssituation.

Derudover er tre døvblindekonsulenter fra CFD Rådgivning blevet interviewet om deres erfaringer med borgere med erhvervet døvblindhed og CI
Forskningslitteratur er desuden blevet gransket for undersøgelser af borgere med erhvervet døvblinheds udbytte af CI.

Udbytte og udfordringer

Borgerne i undersøgelsen oplever alle et stort udbytte af deres CI med væsentlig positiv betydning for deres hverdag og trivsel. De beskriver, at deres funktionelle hørelse er blevet bedre. Det er i særlig grad, når det gælder kommunikationen i rolige omgivelser og på tomandshånd.

Kommunikation med flere personer, samtale i støjfyldte omgivelser, tilegnelse af information eller det at færdes alene, opleves for alle de interviewede borgere fortsat som en stor udfordring.

"Ja, jeg får masser af lyde. Problemet er, at jeg ikke kan skelne dem. Hvis jeg f.eks. sidder i selskab, bare der er fem-seks mennesker, og der er to, der sidder og snakker, og jeg skal koncentrere mig om at høre, hvad den, der sidder ved siden af mig, siger, så bruger jeg enormt meget energi."

Interviewene viser, at borgerne med CI stadig er at betragte som tilhørende målgruppen af borgere med døvblindhed. Det kan umiddelbart virke paradoksalt. På den ene side oplever borgerne et stort udbytte af deres CI, og på den anden side oplever de, at det ikke ændrer grundlæggende ved deres oplevelse af deres funktionsnedsættelse.

Samarbejdspartnere glade for materiale

En af døvblindekonsulenternes nære samarbejdspartnere er VISO, og de er rigtig glade for det grundige vidensarbejde, som CFD Rådgivning har leveret om en forholdsvis ubeskrevet emnet: 

"Det er virkelig nyttigt med sådan et stykke vidensarbejde også i forhold til, at vi i VISO skal være skarpe på målgruppen. Det er rigtig godt at få beskrevet situationer og historier, som borgerne oplever det. Det gør det også nemmere at forklare det i vores eget system og ude i kommunerne," siger Bodil Lie, der bakkes op af sin kollega Nina Larsen. De er begge ansat som socialfaglige konsulenter i VISO, Socialstyrelsen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning