Spring til indhold
Mette Kjellerup Møller holder sit oplæg for tilhørerne

31-01-2017  |  Temadag om CI

I dag sætter CFD fokus på CI på en intern temadag med Mette Kjellerup Møller som oplægsholder.

Mette Kjellerup Møller er audiologopæd og hørepædagog i Fredericia Kommune. Hun har mange års erfaring med træning af CI-brugere som audiologopæd på det tidligere Nyborgskolen og sidenhen på vestdanske kommunikationscentre.

Dagen har titlen ”CI - teknik, pædagogik og etik”, og det bliver en afvekslende blanding af oplæg og diskussion i mindre grupper. 

Mette Kjellerup Møller vil i sine oplæg komme ind på en række forskellige aspekter. 

Hun vil blandt andet tale om, hvad CI er, og hvordan processen er før og efter en CI-operation.

Hvad kan man forvente af udbytte for den enkelte CI-bruger, og hvad skal der være fokus på vedrørende de fysiske rammer, teknik, etik og tidsforløb.  Og hvordan med tegnsprog for voksne med CI? 

Endelig vil Mette Kjellerup Møller også sige lidt om forventninger til udviklingshæmmede døves udbytte af CI.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning