Spring til indhold
Fotocollage med mand, der holder en computer og ordet webinar

06-01-2022  |  Nyt webinar for forebyggende medarbejdere

Den 3. marts 2022 afholder CFD igen et webinar for kommunale forebyggelseskonsulenter om ældre med kombineret høre- og synstab.

Det anslås, at omkring 5 % af alle ældre over 80 år har et kombineret høre- og synstab, der giver dem alvorlige problemer i hverdagen. De fleste af disse er ikke opdaget, og dermed går en stor gruppe ældre borgere glip af en specialrådgivning, som både kan gøre deres dagligdag lettere, give dem større selvstændighed og i sidste ende højere livskvalitet.

Ifølge Serviceloven skal landets kommuner tilbyde et hjemmebesøg til ældre, som bor i egen bolig, når de er 75 år og 80 år, og fra de er 82 år en gang om året. Det er kommunens forebyggende medarbejdere (forebyggelseskonsulenter), der står for besøgene. 

Sansetab særlig risikofaktor for ældre

I Sundhedsstyrelsens guide "Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne" fra 2017 nævnes sansetab som en særlig risikofaktor for ældre i forhold til at få nedsat funktionsevne. Men der er ikke forslag til, hvordan man kan have fokus på syn og hørelse.

I september sidste år afholdt CFD's døvblindekonsulenter derfor et webinar henvendt til forebyggende medarbejdere for at skærpe deres viden om og opmærksomhed på sansetab hos de ældre, de besøger.

Der var stor interesse for webinaret, som hele 108 personer fra 43 kommuner landet over havde tilmeldt sig.

Nyt webinar

Og nu følger vi op med endnu et webinar henvendt til landets forebyggelseskonsulenter, hvor vi vil gå i dybden med nogle centrale emner i forbindelse med kombineret sansetab hos ældre, der bor i egen bolig. 

Her kan du blive endnu klogere på det funktionelle syns- og høretab, og på hvad du som forebyggelseskonsulent kan gøre, når du møder disse ældre.

Webinaret finder sted 

Torsdag den 3. marts fra 9.30 til 11.00

Det koster ikke noget at deltage, og du kan tilmelde dig allerede nu

Der er et maksimalt deltagerantal på 100, og det er først til mølle-princippet, der gælder.

Webinaret ligger i forlængelse af vores første webinar for forebyggelseskonsulenter i september måned og bygger ovenpå dette. Det er dog ikke nødvendigt, at du deltog i første webinar for at kunne få udbytte af det andet. Men hvis du har lyst, kan du se eller gense første webinar her.

Gå til tilmelding her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning