Spring til indhold
Puslespilbrikker med hver sit bogstav, der danner ordet DØVBLINDHED

03-02-2023  |  DATO FOR MØDE I FAGLIGT NETVÆRK

Den 11. maj 2023 inviterer CFD Rådgivning, Viden og Udvikling igen til virtuelt møde i Fagligt Netværk om Erhvervet Døvblindhed.

Netværket har eksisteret siden 1997 og er åbent for synskonsulenter, hørekonsulenter, døvblindekonsulenter og andre fagfolk, der arbejder med voksne borgere med erhvervet døvblindhed.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag den 11. maj og glæd dig til et spændende program, hvor vi i år sætter særligt fokus på dagligdagen for ældre med kombineret syns- og høretab, på resiliens og oplevelse af sammenhæng og på Foreningen Danske DøvBlindes tilbud til ældre. 

Undervejs vil der som sædvanligt også være gruppedrøftelser om egen erfaring og praksis på baggrund af oplæggene. 

Mødet er virtuelt og finder sted fra 10.00 til 14.10 – naturligvis med pauser undervejs.

Det endelige program foreligger i løbet af februar og bliver præsenteret her på hjemmesiden, hvor der også åbnes for tilmelding.

Prisen bliver 200 kr. ligesom sidste år.

Hvis du vil have information om mødet direkte i din mailboks, eller hvis du har spørgsmål til netværket, er du velkommen til at sende en mail til Trine Uldall på tul@cfd.dk

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning