Spring til indhold
Deltagere ved møde sidder ved borde i hestesko med en tegnsprogstolk i midten.

28-05-2021  |  Debat om det specialiserede socialområde

Der var lagt op til en solid og grundig debat og erfaringsudveksling, da CFD tidligere på ugen havde inviteret brugerorganisationer, DH og Selveje Danmark indenfor.

Fokus var på den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde.

Arrangementet har været længe ventet, men på grund af corona har det ikke været muligt at mødes fysisk før nu. Så glæden var stor hos chef for CFD, Kurt Faber-Carlsen, da det endelig kunne lade sig gøre.

”Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi endelig kunne mødes. Vi har i dag samlet de vigtigste aktører fra den del af det specialiserede socialområde, som vi på CFD arbejder med og for. Vi får besøg af Danske Handicaporganisationer, Danske Døves Landsforbund, Foreningen Danske DøvBlinde, Decibel, Høreforeningen og Selveje Danmark. Jeg forventer, at der kommer rigtig mange interessante holdninger og input frem i løbet af de næste par timer,” sagde Kurt Faber-Carlsen, før mødet gik i gang.

Modeller og vidensmiljøer

Og præcis sådan kom det til at gå. Fokus var bagudskuende på de konsekvenser, som kommunalreformen har haft for det specialiserede socialområde, hvor flere af deltagerne delte eksempel på, hvor vanskeligt det har været at fastholde et tilstrækkeligt højt videns - og specialiseringsniveau ude i kommunerne. 

Og det var fremadskuende i forhold til de parametre, der er vigtige at have med i en ny model for området. Herunder eksempelvis finansiering og organisering.

Arbejdet med viden var helt centralt for flere af debatterne. Ikke mindst at fastholde og dele viden, hvor formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, blandt andet talte om løbende certificering af de forskellige tilbud på det specialiserede socialområde. 

Også Gitte Landors, der repræsenterede Selveje Danmark, havde fokus på vidensmiljøer. Hun pegede blandt andet på, at den måde CFD's arbejder med viden og udvikling på, netop gør, at CFD allerede er godt i gang med det videns- og specialiseringsfokus, der må forventes at præge fremtidens organisering af det specialiserede socialområde.

Du kan se og høre både Gitte Landors og Thorkild Olesen folde deres synspunkter yderligere ud her:

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning