Spring til indhold
Foto af bogreoler på bibliotek

12-11-2020  |  Ny sektion på hjemmesiden: CFD Viden

Viden er en af CFD's vigtigste ressourcer, og den kan også være til nytte for andre. Derfor har vi samlet en del af denne viden i en ny sektion på hjemmesiden.

På CFD har vi en omfattende specialviden indenfor en række områder i forhold til mennesker, som er døve, har døvblindhed, er døve med yderligere funktionsnedsættelser eller har et betydeligt høretab.

Denne viden vil vi gerne dele med andre og derfor lancerer vi nu en ny sektion på vores hjemmeside – CFD Viden.

60 artikler og seks kategorier

Sektionen består af artikler – skrevet af medarbejdere på CFD – som har været præsenteret på hjemmesiden, i fagblade og i årsrapporter fra 2009 til i dag.

I øjeblikket er der over 60 artikler om emner, som strækker sig fra digital dannelse for personer med særlige behov over CI og døvblindhed til tolkning uden brug af tegnsprog. Der vil løbende blive tilføjet nye artikler.

Artiklerne er delt ind i foreløbig seks kategorier:

  • Pædagogik
  • Rådgivning og vejledning
  • Arbejde og uddannelse
  • Familie og forældre
  • Psykologi og psykiatri
  • Tolkning.

Interesseret i samarbejde

Lanceringen af CFD Viden er en del af CFD's strategi for de kommende år, hvor et af målene er en satsning på deling af viden, både internt på CFD og eksternt.

Denne sektion er derfor både et samlet sted for CFD's medarbejdere, hvor de kan finde og formidle faglig relevant viden, og en invitation til andre – fx organisationer på handicapområdet, styrelser, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner – til samarbejde og partnerskaber om at skabe viden, der kan være til gavn for de borgergrupper, CFD arbejder for og med. 

Trine Tangsgaard, chef i CFD Rådgivning, siger:

”Jeg er ret begejstret for CFD Viden, og for at CFD tager et, for mig at se, ret afgørende skridt i forhold til at dele viden og skabe viden på nogle meget små specialiserede fagområder. Vi er landsdækkende leverandører på døve- og døvblindeområdet, og vi ligger inde med en stor specialviden, som vi har et ansvar for at dele og udvikle. Vi er superinteresserede i at udvikle sammen med andre og derfor rækker vi hånden ud til både studerende, forskere og andre fagfolk”.

Et sådant samarbejde kan tage mange forskellige former, afhængig af emnet og formålet. Hvis du kunne være interesseret i et samarbejde indenfor et af vores specialområder, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk for en nærmere snak.

Se den nye sektion CFD Viden her.Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning