Spring til indhold
Ung kvinde med høreapparat set bagfra

19-12-2023  |  CFD får 85.000 kr. til forskningsprojekt om høreapparater

Hoffman og Husmans Fond har bevilget knap 85.000 kr. til et projekt med titlen "Overgangslyd kan påvirke selvopfattelsen".

Projektet, som skal gennemføres af CFD Rådgivning, Viden og Udvikling, skal undersøge, hvad der sker, når høreapparatbrugere går fra et velkendt høreapparat til et nyt, som har en anden lyd.

Afsættet er den enorme udvikling, der er sket i digital lydbehandling og -forstærkning i høretekniske hjælpemidler, og projektet skal besvare tre spørgsmål:

  • Hvordan oplever personer, der lever med et høretab, den lydmæssige overgang mellem to høreapparater?
  • Hvilke overvejelser giver det anledning til?
  • Og kan de rustes bedre til denne overgang?

Projektet løber frem til den sommeren 2024. Tanken er, at resultaterne skal formidles dels i en artikel i Dansk Audiologopædisk Tidsskrift til fagpersoner, der arbejder med tilpasning af høreapparater, og dels i form af en guide rettet mod borgere. Denne guide skal ruste dem til at få det bedst mulige udbytte, når de får nye høreapparater.

Kontakt udviklingskonsulent Niels-Henrik Møller Hansen på nnh@cfd.dk, hvis du vil vide mere om projektet.

Hoffman og Husmans Fond yder støtte til almenvelgørende, almennyttige og kulturelle formål. Læs mere om fonden her.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning