Spring til indhold
En ung kvinde står med ryggen til og blæsten rusker op i hendes hår.

27-10-2022  |  4:5 At fortælle andre om høretabet

Undladelse, situationel vurdering, åbenhed det er de strategier, som unge med høretab vælger, når de tænker deres funktionsnedsættelse ind i en social kontekst.

Et kendetegn ved høretab er, at det lader sig skjule. Det betyder, at det ofte er den enkelte, der lever med et høretab, som står alene med ansvaret for at fortælle omgivelserne om høretabets tilstedeværelse og betydning. 

I artiklen ”At fortælle andre om høretabet” beskrives nogle af de overvejelser, de unge har for og imod at fortælle omgivelserne om høretabet, og det bliver meget tydeligt, hvilke strategier de vælger.
                         
 ”Jeg har prøvet en enkelt gang, at der var en, der ikke ville have mikrofon på, og så sagde jeg bare til ham, ’Hvis det er vigtigt for andre at høre det, du siger, så er det også vigtigt for mig’, og så er den diskussion ligesom lukket. (…) 

Den unge kvinde, der citeres ovenfor, har valgt åbenhed som sin strategi i den pågældende situation. Andre unge ville i en tilsvarende situation foretrække at være mere anonyme om deres høretab og snarere vælge undladelse.

De unge træffer forskellige valg. Fælles for dem alle er, at der kan være mange overvejelser bag – og at de overvejelser til tider kan fylde meget. 

Læs artiklen her.

Du kan læse en pixiudgave af artiklen her.

Hvis du ikke fik læst de foregående artikler, kan du finde dem på vores hjemmeside under Viden. Der kan du i øvrigt også finde andre spændende artikler om temaer med relation til CFD's arbejde.

 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning