Spring til indhold
Tegning af seks børn og unge der sidder i en rundkreds. En har et CI på.

02-07-2024  |  Speciale om unge med høretab og høreteknologi

Natascha Søndergaard har netop afsluttet specialet på sit antropologistudie om unge med høretab og deres oplevelser med høreteknologi.

Natascha har lavet specialet i samarbejde med CFD i forbindelse med sin ansættelse som studentermedarbejder i Rådgivning, Viden og Udvikling.

Specialet har titlen Teknologisk forbundet med undertitlen Et antropologisk studie af, hvordan danske unge med høretab oplever og navigerer i rehabiliterende høreteknologier.

Her har Natascha undersøgt det sociale liv og oplevelserne hos unge med høretab, der bruger høreapparat eller CI og de sociale konsekvenser, som rehabiliterende høreteknologier har for unges hverdag.

Specialet er baseret på fire måneders feltarbejde blandt unge med høretab, herunder deltagerobservation på en efterskole, to fokusgruppeinterviews og otte semistrukturerede interviews.

Overordnet argumenterer Natascha i specialet for, at unge med høretab, der bruger høreteknologi, ikke oplever at have normal hørelse; og selvom de deltager socialt, er betingelserne for social deltagelse ikke tilpasset dem. Det er disse sociale landskaber, de er nødt til at navigere inden for.

Læs specialet her.

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning