Spring til indhold
Tegning der viser tre situationer, hvor en person med døvblindhed og en pædagog anvender et teknisk produkt

10-03-2017  |  Teknik som pædagogisk værktøj for personer med medfødt døvblindhed

Et nyt svensk materiale skal give inspiration til at anvende teknik som pædagogisk værktøj med personer med døvblindhed.

Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere. Der kommer flere og flere produkter, og de bliver både billigere og bedre hele tiden. 

For mennesker med medfødt døvblindhed kan teknik (i bred betydning) hjælpe med at fortolke og forstå omgivelserne. Men den kan også hjælpe i det pædagogiske arbejde med at udvikle kommunikation og samspil.

Traditionelt ikke nogen stor rolle

Herhjemme har teknik ikke spillet nogen særlig rolle i fagtraditionen indenfor medfødt døvblindhed. Det har ofte snarere været anset som noget koldt og distancerende, som er en forhindring for den mellemmenneskelige kontakt. 

Med dette materiale giver forfatterne eksempler på, hvordan tekniske produkter kan bruges som en integreret del i det pædagogiske arbejde – ikke som et mål i sig selv, men som et middel.

Når man taler om ”teknik” i materialet, anvender man ordet i bredeste betydning. Eksemplerne strækker sig fra helt almindelige hverdagsprodukter føntørrere og andre ting med en afbryderknap, til iPads og qr-koder. Det afgørende er, siger forfatterne, hvordan produkterne bruges. Det er det, der gør dem "pædagogiske".

Det er således ikke nødvendigt at være særlig teknisk begavet, for at man kan blive inspireret og benytte sig af nogle af de eksempler, der beskrives. 

Materialet er udarbejdet af arbejdsgruppe under Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (Nkcdb) i Sverige.

Det er tanken med materialet, at det fortsat skal udvikles. Forfatterne er derfor meget interesseret i at få feedback på og kommentarer til, hvordan materialet anvendes i praksis, så hold dig endelig ikke tilbage.

Se inspirationsmaterialet her.

Tak til Nkcdb for lov til at bruge illustrationen øverst på siden.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning