Spring til indhold
Et fotografi af havnen i Allinge med billeder af direktør i CFD, Kurt Faber-Carlsen og chefjurist, Anne Vikkelsø. De inviterer til debat på Folkemødet om specialeplanlægning.

11-05-2023  |  Hvad venter vi på?

Det spørgsmål stiller CFD, når vi ved sommerens Folkemøde åbner op for en debat om specialeplanlægning på det højt specialiserede handicapområde.

Tonen er hverken flabet eller provokerende utålmodig. Men vi har et stort ønske om, at arbejdet sættes i gang, og det vil vi gerne bidrage positivt til. Derfor har vi samlet et panel af spændende politikere, som fra hvert sit ståsted kan kaste lys på udfordringer, muligheder og på, hvordan en specialeplan kan være med til at skabe tryghed.

Politikere på plads

Matilde Powers (S) er regeringsrepræsentant og er medlem af Folketingets Socialudvalg. Lars Ahlburg er forperson i Danske Døves Landsforbund og Anni Sørensen repræsenterer i sin egenskab af formand for Lev mennesker med udviklingshæmning.

I rollen som moderator træder chefjurist på CFD, Anne Vikkelsø, til. Hun vil også engagere sig i debatten. Det samme vil direktør i Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen.

To regeringers fokus

I SMV´s regeringsgrundlag 2022: Ansvar for Danmark er specialeplanlægning på handicapområdet nævnt på side 46: Regeringen vil skabe tryghed for mennesker med handicap, som har behov for et højtspecialiseret tilbud, ved at indføre specialeplanlægning på den højtspecialiserede del af handicapområdet.

Den forrige regering præsenterede den 19. maj 2022 et udspil til specialeplanlægning på socialområdet under navnet Et liv med ligeværdige muligheder. Direktør i Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen hæfter sig ved, at to regeringer har rettet fokus på det højtspecialiserede handicapområde.

”Som velfærdsoperatør på det højtspecialiserede handicapområde ligger vi inde med en væsentlig viden på området, som vi gerne vil bringe i spil. Vi ser et stort behov for at få styrket rammerne om området, og for at der udstikkes tydelige rammer, så både vi og borgerne ved, hvad vi har med at gøre. Men vi i CFD ved jo ikke alt, og derfor glæder vi os til at høre, hvad Lars, Matilde og Annis tilgang er” siger direktør i Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen.

CFD’s debat: En specialeplan på det højtspecialiserede handicapområde. Hvad venter vi på? løber af stablen fredag den 16. juni kl. 9 i Velfærdsteltet (J19)

Du kan se det foreløbige program for Folkemødet her.Relaterede artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning