Spring til indhold
Foto af benene på to personer, der går gennem en dør. Den ene holder en blindestok.

29-01-2021  |  Projekt om opkvalificering af kontaktpersoner er slut

CFD's døvblindekonsulenter har afsluttet mere end to års arbejde med projektet "Opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed".

Baggrunden for projektet var et ønske om at lave et uddannelsesforløb for kontaktpersoner, som skulle gøre dem endnu mere kvalificerede til deres arbejde. Projektet var initieret og finansieret af Socialstyrelsen, som også havde lavet rammerne for forløbet.

I projektet skulle vi udvikle et forløb, som bestod af overordnet to dele:

En e-læringsdel, som skulle tages individuelt af kontaktpersonerne hjemmefra, samt en del, hvor døvblindekonsulenterne samlede kontaktpersonerne fysisk til undervisning. Denne del var delt op i yderligere to dele, nemlig gruppeundervisning – med anvendelse af e-læringsmaterialer – og holdundervisning.

Fem e-læringsmoduler

Nyansatte kontaktpersoner skulle tage e-læringsdelen, inden de begyndte arbejdet. Denne del består af fem moduler om hver sit emne, som giver en introduktion til arbejdet, så kontaktpersonerne har en grundlæggende viden, når de begynder. E-læringsmodulerne tages hjemmefra ved computeren og varer tilsammen omkring to-en-halv time.

Modulerne blev udviklet i et samarbejde mellem døvblindekonsulenterne, som stod for det faglige indhold, og Key2Know, som er specialister i den pædagogiske og tekniske side af e-læring.

Læs mere om e-læringsdelen her.

Seks modulers undervisning i gruppe og hold

I den anden del underviste døvblindekonsulenterne i seks moduler i gruppe eller i hold. Gruppeundervisningen bestod af to moduler, hvor undervisningen foregik i mindre grupper, og fire moduler som foregik på større hold.

Emnerne var:

  • Dilemmaer i forhold til samarbejde og etik (gruppe)
  • Synsbeskrivelse og formidling i praksis (gruppe)
  • Ledsageteknik i praksis og informationstegn (hold)
  • Kommunikation i praksis (hold)
  • Døvblindhed og fysisk og psykisk helbred (hold)
  • Livsomstilling (hold).

En vigtig del af gruppeundervisningen var en række digitale undervisningsmaterialer, som også blev udviklet i projektet, som video, øvelser og quiz, som også blev udviklet i projektet.

E-læring kan ikke stå alene

I januar sidste år blev e-læringsmodulerne færdige, og kontaktpersoner landet over begyndte at tage dem. Indtil nu har 68 personer taget de fem e-læringsmoduler.

E-læringsmodulerne er ikke udviklet til at stå alene som undervisning, men skal suppleres og uddybes gennem døvblindekonsulenternes undervisning og supervision.

Gruppe- og holdundervisningen måtte sættes på pause nogle måneder på grund af coronaen. Men med en ny planlægning og en forlængelse af projektet lykkedes det konsulenterne at gennemføre i alt 81 gange gruppe- eller holdundervisning 11 forskellige steder i landet.

Stor tilfredshed

I forbindelse med både e-læringen og undervisningen lavede vi en evaluering blandt deltagerne.

På spørgsmålet om, hvor meget udbytte undervisningen (både e-læring og tilstedeværelsesundervisning) gav i forhold til det praktiske arbejde, var svaret overordnet særdeles positivt. I gennemsnit 95 % (fra 93 til 99 %) af deltagerne svarede, at de havde fået noget eller stort udbytte af undervisningen.

To særlige opmærksomhedspunkter i forhold til e-læringen var systemets brugervenlighed og den pædagogiske metode, og i begge tilfælde viste evalueringen, at vi havde ramt rigtigt i udviklingen af e-læringsmodulerne.

92 % af deltagerne mente, at det var nemt eller meget nemt at anvende systemet (registrere sig som bruger, gå frem og tilbage i modulerne osv.)

Og 96 % mente, at det var let eller meget let at forstå det, der blev forklaret i modulerne.

Godt forberedt

Det vigtigste formål med e-læringen er, at nye kontaktpersoner skal være så godt forberedt som muligt, før de begynder deres arbejde i praksis. Også her mente flere end ni ud af 10 (i gennemsnit 93 %) af de nyansatte, at

  • de kunne bruge noget eller meget af det de lærte
  • at der var noget eller meget ny viden i modulerne
  • de i nogen grad eller høj grad følte sig forberedt til at begynde arbejdet.

Anette Rud Jørgensen, faglig leder for døvblindekonsulenterne og ansvarlig for projektet, siger:

"Vi er rigtig glade for den meget positive tilbagemelding, vi har fået fra deltagerne. Ikke mindst i forhold til e-læringen, som var noget helt nyt for både kontaktpersonerne og for os. Men det er helt tydeligt, at mødet mellem et eksternt firma som Key2Know og vores egne faglige kompetencer skabte det helt rigtige grundlag for at udvikle noget, som har ramt plet i vores målgruppe. Konsulenternes undervisningskompetence synes jeg også kommer til udtryk i evalueringen af den mere klassiske gruppe- og holdundervisning i projektet."

Fremtiden

En anden ting, som blev tydeligt understreget i evalueringen er, at kontaktpersonerne har et stort behov for at mødes og få undervisning og udveksle erfaringer med kolleger. 98 % sagde, at det var vigtigt eller meget vigtigt med disse møder.

Anette Rud Jørgensen:

"Vi i døvblindekonsulentordningen arbejder på at finde de bedste måder, vi fortsat kan undervise kontaktpersoner og give dem mulighed for at mødes på trods af coronaen – hvad enten det bliver i fysisk eller digital form. Og nyansatte kontaktpersoner vil naturligvis også fremover blive tilbudt at tage de fem e-læringsmoduler som introduktion til deres nye arbejde."

Hvis du har nogen spørgsmål til projektet eller til evalueringen, er du velkommen til at kontakte projektleder Ole E. Mortensen på oem@cfd.dk.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning