Spring til indhold
Billede fra e-læringsmodulet. Man ser en mand i nærbillede der taler, og ved siden af står en tegnsprogstolk i en del af skærmen.

20-01-2020  |  Nyt e-læringstilbud til kontaktpersoner

​Fra i dag kan nyansatte kontaktpersoner landet over sidde hjemme ved deres egen computer og få en introduktion i form af e-læring til deres kommende arbejde sammen med personer med døvblindhed.

E-læringsmodulerne er det foreløbige resultat af et projekt, som CFD's døvblindekonsulentordning påbegyndte i september 2018. Det er udført for Socialstyrelsen, som har initieret og finansieret projektet. Formålet er at udvikle et nyt opkvalificeringsforløb for landets knap 300 kontaktpersoner.

En stor del af projektet indtil nu har handlet om at udvikle fem e-læringsmoduler, som på omkring to timer giver nyansatte kontaktpersoner en introduktion til centrale områder i arbejdet med personer med døvblindhed. 

Fem emner

Modulerne er udviklet af CFD's døvblindekonsulentordning i samarbejde med e-læringsspecialisterne Key2Know, og de omfatter følgende emner:

  • Introduktion til erhvervet døvblindhed
  • Metoder i arbejdet (kommunikation, ledsagelse, synsbeskrivelse)
  • Årsager til erhvervet døvblindhed
  • Hvad siger loven om kontaktpersonordningen?
  • Støttemuligheder og hjælpemidler

Hvert modul varer omkring 25 minutter og består af en blanding af speak, illustrationer, animationer, foto og video. Alt er tolket til tegnsprog, ligesom der er undertekster. Både tegnsprog og undertekster kan man vælge til eller fra efter behov.

Udbytterigt møde mellem kompetencer

Faglig leder for døvblindekonsulenterne Anette Rud Jørgensen siger om e-læringsmodulerne:

"Det har været et utroligt spændende og udbytterigt møde mellem vores konsulenters faglige ekspertise og Key2Knows kompetencer i, hvordan man formidler denne viden i form af e-læring. Og vi er rigtig glade for og stolte over, at vi nu kan tilbyde kontaktpersoner denne introduktion til deres arbejde."

Og hun fortsætter: "Der er naturligvis mange ting, man ikke kan lære via en computer, som for eksempel ledsageteknik i praksis. Men ved at tage disse e-læringsmoduler får kontaktpersonerne en grundlæggende forståelse af nogle helt centrale temaer i deres arbejde, som de kan bygge videre på."

Også nyt tilbud til erfarne kontaktpersoner

Mere erfarne kontaktpersoner får også et nyt undervisningstilbud. En anden del af projektet har nemlig været at udvikle indholdet af seks moduler til gruppe- og holdundervisning for kontaktpersoner, som har arbejdet i et stykke tid.

Igen har det været konsulenternes viden og erfaring, som har ligget til grund for indholdet og formen af denne undervisning, som vil blive gennemført over hele landet i de kommende måneder.

Her er målet en dybere viden og praktiske færdigheder gennem undervisning, diskussion og øvelser indenfor emner som kommunikation, ledsageteknik, etik og dilemmaer i arbejdet, psykiske og fysiske konsekvenser af døvblindhed m.m.

Tilfredshed hos brugerorganisationen

Hos Foreningen Danske DøvBlinde har man imødeset projektet med spænding. Anders Fransson, formand for FDDB, udtaler: 

"Siden kontaktpersonordningen blev etableret tilbage i starten af 1990’erne har FDDB kæmpet for etablering af en kontaktpersonuddannelse. Nu er vi endelig tættere på målet gennem CFD's projekt Opkvalificering af kontaktpersoner."

"Projektet har nået en milepæl, nu hvor de fem e-læringsmoduler lanceres samtidig med etableringen af gruppe- og holdundervisning. Vi ser frem til at rigtig mange kontaktpersoner gennemgår opkvalificeringsforløbet og efterfølgende får taget det lærte i brug ude hos os døvblinde," slutter Anders Fransson.

Se en kort præsentation af e-læringsmodulerne her (2.30 min):

(Hvis du vil se videoen med undertekster, skal du klikke på YouTube i bunden af billedet og vælge undertekster i YouTube-videoen.)

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning