Spring til indhold
ung kvinde kigger ud af vindue

YDELSER I FORHOLD TIL PSYKISK SÅRBARHED OG SYGDOM

Der findes en række særlige tilbud rettet mod døve borgere og personer med betydeligt høretab, som er psykisk sårbare eller lider af psykisk sygdom. Døvekonsulenterne kan rådgive om disse tilbud. Det kan fx være om, hvilke relevante tilbud der findes, og hvordan borgeren visiteres til disse.

Det kan også handle om fremtrædelsesformer af psykiske lidelse og psykisk sårbarhed blandt døve borgere samt viden om, hvordan man bedst muligt kan arbejde med denne gruppe af borgere.

Døvekonsulenterne samarbejder med relevante organisationer og psykiatriske afdelinger, hvor døve med psykiske lidelser og/eller psykisk sårbarhed henvender sig. Vi har fx et samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup, der har en landsfunktion for døvepsykiatri.

Ydelserne på dette område er relevante for borgere, kommunalt ansatte, praktiserende læger, psykiatere og psykologer, andet sundhedspersonale m.fl.

Døvekonsulenternes kompetencer på dette områder er:

  • Viden om fremtrædelsesformer af psykiske lidelser og psykisk sårbarhed hos personer, der er døve
  • Indgående kendskab til personer, der er døve og deres opvækstvilkår i relation til mulig psykisk lidelse og psykisk sårbarhed
  • Viden om landsdækkende tilbud for personer, der er døve inden for psykiatrien.

Døvekonsulenterne deltager løbende i relevante konferencer nationalt og internationalt, således de er opdateret på området.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning