Spring til indhold
Foto fra undervisningsauditorium

Ydelser i forhold til uddannelse

Der er en række muligheder for støtte og rådgivning for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som er i kontakt med uddannelsessystemet. Det kan dreje sig om ansøgning om tolkebistand, hjælp til at træffe de rigtige foranstaltninger og viden om, hvordan borgeren integreres optimalt på en uddannelse eller kursusforløb.

Det er vigtigt for et godt uddannelsesforløb, at forholdene er så gode som muligt. Døvekonsulenterne kan bistå med dette og samarbejder fx med lokale uddannelsesinstitutioners studie- og SPS-vejledere samt kommunale UU-vejledere.

Ydelserne på området er både rettet mod borgerne, kommunale aktører (UU, SPS m.fl.) og uddannelsesinstitutioner samt praktiksteder.

Nogle af de spørgsmål, som døvekonsulenterne kan rådgive om, er:

  • Hvilke hjælpemidler er der behov for i forbindelse med uddannelsen, og hvilke kan der søges via SPS?
  • Hvordan kan en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, bedst forberede sig på et hørende studiemiljø?
  • Hvad kan uddannelsesstedet og underviserne forberede sig på, og hvordan kan de bedst tilrettelægge undervisningen?
  • Hvordan integreres person, som er døv eller har et betydeligt høretab, bedst muligt på en uddannelse eller praktikplads?
  • Hvilke muligheder for dispensationer findes i forbindelse med optagelse og eksamen?

STUK-aftale om hørekonsulenttimer

Døvekonsulentordningen er godkendt af STUK til at levere hørekonsulenttimer, når en person, som er døv eller har et betydeligt høretab begynder på en ny uddannelse. Timerne skal søges af SPS-vejlederen på uddannelsen. Denne ydelse er finansieret af STUK.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning