Spring til indhold
Foto af svejser

Ydelser i forhold til arbejdsmarkedet

Der er en række muligheder for støtte og rådgivning for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som befinder sig på arbejdsmarkedet. Det kan handle om rådgivning om, hvordan borgeren kan kompenseres på arbejdspladsen, ansøgning om tolkebistand, tips til hvordan borgerne kan få de bedste muligheder for at varetage deres job eller komme tættere på varig beskæftigelse.

Der kan være mange barrierer, for at borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab, kan være aktive deltagere på arbejdsmarkedet. Døvekonsulenten kan medvirke til at afhjælpe nogle af dem.

Det kan fx være i forhold til at få foden indenfor på arbejdsmarkedet og være en del af det sociale liv på arbejdspladsen. Men det kan også handle om rådgivning om at fastholde borgernes i arbejde. Det kan fx være aktuelt, hvis borgeren oplever at hørelsen bliver dårligere, eller arbejdsopgaverne ændrer sig.

Her kan døvekonsulenten rådgive om løsnings- og kompensationsmuligheder. Rådgivningen ydes både til borger, kommunale aktører (jobcenter m.fl.) og virksomheder, der har ansat eller er interesseret i at ansætte personer, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Døvekonsulenterne samarbejder med jobcentre, og andre kommunale og private aktører på området og kan fungere som bindeled og koordinator.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan rådgive om, er:

  • Information og viden om forskellige kompensationsmuligheder i forhold til arbejdsarbejdsmarkedet
  • Afklaring af, hvilke indsatser og hjælpemidler der kan være behov for, så borgeren fungerer optimalt på arbejdspladsen
  • Hvordan en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, bedst kan forberede sig på de krav, som de vil møde på en (hørende) arbejdsplads
  • Rådgivning om strategier for at håndtere forskellige problemstillinger på arbejdspladsen
  • Hvad arbejdspladsen kan gøre, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så der tages videst muligt hensyn
  • Hvordan en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, integreres bedst muligt på en arbejdsplads
  • Oplæg om tegnsprog og hverdagstegn, som kan understøtte kommunikationen på arbejdspladsen.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning