Foto af svejser

Ydelser i forhold til arbejdsmarkedet

Der er en række muligheder for støtte og hjælp for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, som befinder sig på arbejdsmarkedet. Det kan handle om hjælp til, hvordan borgeren kan kompenseres på arbejdspladsen, ansøgning om tolkebistand, tips til hvordan borgerne kan få de bedste muligheder for at varetage deres job eller komme tættere på varig beskæftigelse.

Der kan være mange barrierer, for at borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab, kan være aktive deltagere på arbejdsmarkedet. Døvekonsulenten kan medvirke til at afhjælpe nogle af dem.

Det kan fx være i forhold til at få foden indenfor på arbejdsmarkedet og være en del af det sociale liv på arbejdspladsen. Men det kan også handle om hjælp til at fastholde borgernes i arbejde. Det kan fx være aktuelt, hvis borgeren oplever at hørelsen bliver dårligere, eller arbejdsopgaverne ændrer sig.

Her kan døvekonsulenten rådgive om løsnings- og kompensationsmuligheder. Rådgivningen ydes både til borger, kommunale aktører (jobcenter m.fl.) og virksomheder, der har ansat eller er interesseret i at ansætte personer, der er døve eller har et betydeligt høretab.

Døvekonsulenterne samarbejder med jobcentre, og andre kommunale og private aktører på området og kan fungere som bindeled og koordinator.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan hjælpe med, er:

  • Information og viden om forskellige kompensationsmuligheder i forhold til arbejdsarbejdsmarkedet
  • Afklaring af, hvilke indsatser og hjælpemidler der kan være behov for, så borgeren fungerer optimalt på arbejdspladsen
  • Hvordan en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, bedst kan forberede sig på de krav, som de vil møde på en (hørende) arbejdsplads
  • Rådgivning om strategier for at håndtere forskellige problemstillinger på arbejdspladsen
  • Hvad arbejdspladsen kan gøre, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så der tages videst muligt hensyn
  • Hvordan en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, integreres bedst muligt på en arbejdsplads
  • Oplæg om tegnsprog og hverdagstegn, som kan understøtte kommunikationen på arbejdspladsen.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --