Spring til indhold
Ung kvinde med mørk hud samtaler på tegnsprog

YDELSER I FORHOLD TIL FLYGTNINGe

Døvekonsulentordningen tilbyder rådgivning til flygtninge, som er døve eller har et betydeligt høretab. De skal ikke alene håndtere udfordringerne ved at være i et nyt land, men også de kommunikative udfordringer, der kan være, når man er døv eller har et betydeligt høretab.

Rådgivningen kan også være aktuel til andre borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk, og som skal have værktøjer til at benytte sig af relevante tilbud.

Rådgivningen tilbydes også til fagfolk, der kommer i kontakt med flygtninge, der er døve eller har et betydeligt høretab, eller hvor der er mistanke om døvhed eller betydeligt høretab. Det kan fx være personale på flygtninge- og asylcentre, kommunale sagsbehandlere, sagsbehandlere i Udlændingestyrelsen eller undervisere på sprogskoler.

Rådgivningen er anvendelig og konkret og skal medvirke til, at borgeren får de samme muligheder for sagsbehandling og integration som andre flygtninge. Døvekonsulenten kan bidrage med sin viden om døvhed og høretab og fungere som en brobygger til andre relevante tilbud. Det kan fx handle om tegnsprogstolkning, hjælpemidler og ansøgningsveje.

Rådgivningen kan også indgå i sagsbehandlingen. Det kan være aktuelt, hvis der er behov for at tage hensyn til borgerens døvhed eller høretab. Her kan døvekonsulenten bidrage med viden om døvhed, døvekultur og hjælpe sagsbehandleren med at tage højde for dette.

Nogle af emner, som døvekonsulenterne kan rådgive om, er:

  • Bistand til fagfolk – fx med viden om mulighederne for personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, eller udredninger af personens funktionsniveau
  • Vidensformidling til sprogskoler og andre kommunale institutioner, der skal arbejde med flygtninge, der er døve eller har et betydeligt høretab – fx viden om hverdagstegn eller om tilbud rettet mod denne borgergruppe
  • Sparring i sagsbehandlingen eller koordinering, hvis der er mange aktører, for at skabe optimale forudsætninger for fagligt kvalificerede beslutninger og indsatser.

Rådgivningen kan også være aktuel for andre borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kan fx være i forbindelse med pårørende, der er døve eller har et betydeligt høretab, og som har brug for rådgivning om forhold og tilbud i Danmark.

Objektiv finansiering

Alle landets kommuner bidrager til døvekonsulentordningen. Borgere, fagfolk og kommuner kan derfor frit henvende sig til ordningen uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab (fx med CI), samt kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med disse borgere. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund samt specialistviden om det at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker tegnsprog og de øvrige kommunikationsformer, borgerne anvender. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed.

Find nærmeste døvekonsulent.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning