Spring til indhold
Ung kvinde i tegnsprogssamtale med en anden person, som ses bagfra.

Døve flygtninge

Døvekonsulentordningen tilbyder helhedsorienteret socialfaglig rådgivning til flygtninge, som er døve eller har et betydeligt høretab.

Flygtninge skal ikke alene håndtere udfordringerne ved at være i et nyt land, men også de kommunikative udfordringer, der kan være, når de er døve eller har et betydeligt høretab.

Rådgivningen kan også være aktuel til andre borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk, og som skal have værktøjer til at benytte sig af relevante tilbud.

Derudover tilbydes rådgivning til fagfolk, der kommer i kontakt med flygtninge, der er døve eller har et betydeligt høretab, eller hvor der er mistanke om døvhed eller betydeligt høretab.

Det kan f.eks. være personale på flygtninge- og asylcentre, kommunale sagsbehandlere, sagsbehandlere i Udlændingestyrelsen eller undervisere på sprogskoler.

Døvekonsulentordningen er objektivt finansieret af landets kommuner. Privatpersoner, fagpersoner og kommuner kan derfor frit henvende sig uden yderligere omkostninger. Der er ingen visitation til tilbuddet.

Mere information

Hør, se eller læs vores podcast om døvekonsulenternes arbejde med døve ukrainske flygtninge her (15 minutter – findes på lyd, tegnsprog og tekst). 

Læs mere om døvekonsulentordningens øvrige tilbud til døve flygtninge her.

Læs mere om døvekonsulentordningen her.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

Kontakt

Øst for Storebælt
Marie Nikoline Palle
Tlf.: 2123 6846
E-mail: mnp@cfd.dk

Vest for Storebælt
Anne Mette Urup Thøgersen
Tlf.: 4010 2723
E-mail: amt@cfd.dk
 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning