Spring til indhold
Ung kvinde i tegnsprogssamtale med en anden person, som ses bagfra.

Tegnsprogstolkning

En tegnsprogs- og skrivetolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden.

Tolkning kan foregå som tolkning til dansk tegnsprog, skrivetolkning og taktilt tegnsprog til personer, som har døvblindhed. Tolken kan befinde sig i samme rum, som personerne, der tolkes imellem, eller sidde et andet sted og tolke via computerskærm (fjerntolkning).

Alle tolkeformer foregår simultant. Det betyder, at tolken oversætter samtidig med, at der bliver talt. Personen, der taler, behøver altså ikke holde pause efter hver sætning.

Tegnsprogstolken har tavshedspligt og er udelukkende formidler af kommunikationen. Han eller hun deltager således ikke i samtalen, men tolker så loyalt og neutralt som muligt alt, hvad der bliver sagt. 

I tolkninger til døve, der har særlige sproglige eller kommunikative behov, og som derfor har behov for ekstra støtte i kommunikationen, kan tegnsprogstolken samarbejde med en døvetolk

Uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3½ år.

Du kan bestille en tegnsprogstolk ved tolkefirmaer rundt om i landet. Hvis du har spørgsmål om tegnsprogstolkning eller hvordan du kan bestille en tolk, kan du kontakte det nærmeste CFD rådgivningskontor.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

Kontakt

Øst for Storebælt
Marie Nikoline Palle
Tlf.: 2123 6846
E-mail: mnp@cfd.dk

Vest for Storebælt
Anne Mette Urup Thøgersen
Tlf.: 4010 2723
E-mail: amt@cfd.dk
 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning