Spring til indhold
Ung kvinde i tegnsprogssamtale med en anden person, som ses bagfra.

Ret til tegnsprogstolkning og sektoransvar i forhold til betaling

Borgere der er døve eller har et betydeligt høretab kan få tegnsprogstolkning på forskellige områder f.eks. arbejdsmarked, uddannelse, sundhedsvæsen, sociale aktiviteter med mere.

Sektoransvarlighedsprincippet, som gælder herhjemme, betyder, at alle offentlige myndigheder har ansvar for, at deres tilbud og ydelser er tilgængelige for borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab. 

 Myndighederne har således pligt til at sikre sig, at de kan kommunikere med borgere, der er døve eller har et betydeligt høretab, som myndigheden er i kontakt med. 

 Dette gælder alle offentlige myndigheder, dvs. kommuner, regioner, og statslige myndigheder.

 Når de offentlige myndigheder indkalder til møder mv., har disse ansvaret for at sikre kommunikationen.

 Sektoransvarlighedsprincippet er beskrevet i Forvaltningslovens §7 og afgør, hvem der har betalingspligten i forskellige tolkesituationer.

Tegnsprogstolkning til sociale aktiviteter bevilges af Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM), imens tegnsprogstolkning til arbejdsmarkedet bevilges af landets jobcentre.

Tegnsprogstolkning til uddannelse bevilges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Lov om tolkning til personer med hørehandicap anvendes i forbindelse med tolkning, der ikke er reguleret af anden lovgivning.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte nærmeste CFD Rådgivningskontor.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

Kontakt

Øst for Storebælt
Marie Nikoline Palle
Tlf.: 2123 6846
E-mail: mnp@cfd.dk

Vest for Storebælt
Anne Mette Urup Thøgersen
Tlf.: 4010 2723
E-mail: amt@cfd.dk
 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning