Spring til indhold
Ung kvinde i tegnsprogssamtale med en anden person, som ses bagfra.

Døvetolk

En døvetolk har dansk tegnsprog som sit modersmål – dvs. er selv døv og er uddannet i kommunikation og tolkning. Døvetolken fungerer som kommunikationsstøtte i tolkninger til døve, der har særlige sproglige eller kommunikative behov, og som derfor har behov for ekstra støtte i kommunikationen.

Det kan være, at en borger, som er døv eller har en hørenedsættelse, også har andre udfordringer, for eksempel af kognitiv art. Eller at borgeren kommer fra et andet land og ikke mestrer dansk tegnsprog på tilstrækkeligt højt niveau til at kunne aflæse og anvende en hørende tegnsprogstolk, der tolker til dansk tegnsprog..

Det foregår typisk sådan, at en hørende "feeder" tolker fra talt dansk til dansk tegnsprog, som døvetolken aflæser og formidler på et mere tilpasset tegnsprog til borgeren.

Hvis du har spørgsmål om en døvetolks funktion eller hvordan du kan bestille en, er du velkommen til at kontakte det nærmeste CFD rådgivningskontor.

Faglig ledelse

Områdeleder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

Kontakt

Øst for Storebælt
Marie Nikoline Palle
Tlf.: 2123 6846
E-mail: mnp@cfd.dk

Vest for Storebælt
Anne Mette Urup Thøgersen
Tlf.: 4010 2723
E-mail: amt@cfd.dk
 

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning